Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 2, str. 26-42
Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabegovic@ius.bg.ac.rs, nikolailic.ius@gmail.com
Ključne reči: novčane obligacije; valutna klauzula; doktrina monetarnog valorizma; dvostrani teretni ugovori; ugovor o kreditu
Sažetak
U radu se ukazuje na široko rasprostranjenu zabludu o svrsi valutne klauzule i analiziraju mogući razlozi njenog nastanka. Dileme koje su rasprostranjene u pravnoj teoriji, a vezuju se za zakonsko načelo monetarnog nominalizma i doktrinu valorizma, detaljno se razmatraju u prvom delu teksta, čime se delimično objašnjavaju nastanak i dugotrajnost zablude. U drugom delu rada razmatra se širi makroekonomski kontekst u kome je domaći zakonodavac dozvolio ugovaranje valutne klauzule i tako u potpunosti objašnjava nastanak pogrešnih uvida u činjenice i, samim tim, pogrešno tumačenje i razumevanja prava.
Reference
Antić, O. (2014) Obligaciono pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Antić, O. Obligaciono pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2014
Begović, B. (2016) Pravno-ekonomska analiza finansijskog posredovanja bankarskog sektora u Srbiji - slučaj ugovora o kreditu. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 317-337
Begović, B. (2016) Valutna klauzula - svrha, dileme i mogući ishodi. Pravo i privreda, vol. 54, br. 10-12, str. 24-53
Bernholz, P., Gersbach, H. (1992) Gresham's law: Theory. u: Newman P.; Milgate M.; Eatwell J. [ur.] The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, London: MacMillan, Vol. 2
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1987) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Howells, P., Bain, K. (2007) Financial Markets and Institutions. New York, London: Prentice Hall
Krulj, V. (1978) Monetarni nominalizam i doktrina valorizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5
Krulj, V., Blagojević, B., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, redaktori, V. Krulj), (Krulj, V. Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori B. Blagojević, V. Krulj), Savremena administracija, Beograd 1980)
Mitrović, D. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac: Pravni fakultet, (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Mitrović, D. Komentar Zakona o obligacionim odnosima (redaktori S. Perović, D. Stojanović), knjiga prva, Pravni fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 19
Perović, S. (1981) Obligaciono pravo. Službeni list SFRJ, Beograd, Perović, S. Obligaciono pravo, Službeni list SFRJ, Beograd 1981
Reinhart, C., Rogoff, K. (2009) This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton: Princeton University Press
Ristić, S. (1978) Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada. Službeni list SRJ, Beograd, (ur. S. Ristić), tom drugi, (Ristić, S. Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada (ur. S. Ristić), tom drugi, Službeni list SRJ, Beograd 1978)
Sachs, J., Larrian, F. (2001) Macroeconomics in the global economy. New York: Harvester & Wheatsheaf
Slijepčević, D. (2016) Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu. Privredni savetnik, 16. (Slijepčević, D. Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu, Privredni savetnik 16/2016)
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Riječka tiskara, (Vizner, B. Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, Riječka tiskara, Zagreb 1978)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1702026B
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2021)
Ekonomski efekti zaštite prava kreditora
Lekpek Ahmedin

Crimen (2011)
Odmeravanje naknade štete prema vrednosti koju je stvar imala za oštećenika
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Promena dužnika
Karanikić-Mirić Marija

prikaži sve [32]