Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 130  
Back povratak na rezultate
Arhitektura - između umetnosti i inženjerstva
aAssociation of Fine Artists of Applied Arts and Designers of Serbia, Belgrade
bUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
cUniverzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresamarijarhi@yahoo.com, mgrbic@gf.uns.ac.rs, olivera.stankovic@gmail.com
Sažetak
Pitanje statusa arhitekture, u postavljenoj relaciji, uvek je aktuelno zbog njenog osnovnog svojstva - utilitarnosti, pragmatičnosti. Arhitektura između svoje dve elementarne komponente umetnosti i inženjerstva, čini široku, ali nezaključenu celinu u čijem se kontekstu konstituišu nova značenja i interpretacije. Metodološki, rad je koncipiran kao polifona diskusija na najčešća pitanja sa kojima se autorke ovog teksta susreću kao predavači. Cilj rada je da otključa moguće kontekste i otvori teme za šire diskusije. Svaka od autorki ispratila je temu iz teorijskog konteksta u kojem praktično deluje, i koji su međusobno različiti.
Reference
Argan, C. (1982) Studije o modernoj umetnosti. Beograd: Nolit, 175-176
Blekburn, S. (1994) Oksfordski filozofski rečnik. Novi Sad: Svetovi, 260-260
Grejam, G. (2000) Filozofija umetnosti - uvod u estetiku. Beograd: Clio, 167-189
Hill, J. (1999) Occupying Architecture: Between the Architect and the User. London: Routledge, 135-159
Ignjatović, A. (2004) Arhitektura kao diskurs. DaNS: Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, br. 45, 34
Le, K. (2006) Ka pravoj arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga, 5-10
Petrović, S. (2016) Estetika u doba antiumetnosti. Beograd: Dereta, 78-95
Šuvaković, M. (2005) Pojmovnik suvremene umjetnosti. Zagreb: Horetzky, 68
Vitruvije, P.M. (2006) Deset knjiga o arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga, 22
Vodopivec, A. (1990) Istorija kao temelj arhitektonskog stvaranja. De re Aedificatoria, 1, 49-56
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.04
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0