Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 78, str. 149-168
Tržište rada i kolektivno pregovaranje u Republici Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost - FDUA, Beograd, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresazivko.kulic@yahoo.com, gmilosevic@pf.uns.ac.rs, lbaturan@pf.uns.ac.rs
Sažetak
I pored proklamovane ravnopravnosti i jednakosti subjekata na tržištu rada, radnik je faktički slabija strana u sistemu kolektivnog pregovaranja. Zbog svog ekonomskog, materijalnog i socijalnog položaja u društvu, njegova pozicija u procesu pregovaranja i ugovaranja uslova rada i zaposlenja ne može se izjednačiti s pozicijom vlasnika kapitala, naročito u slučajevima kolektivnog pregovaranja na nivou poslodavca. S povećanjem nivoa kolektivnog pregovaranja pojačava se i pozicija radničke, odnosno sindikalne pregovaračke strane. Snaga sindikata manje dolazi do izražaja na nivou preduzeća nego na granskom i nacionalnom nivou. Na višim nivoima kolektivnog pregovaranja sindikat uspešnije štiti prava i interese svog članstva i radnika u celini.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2005-2014) Zakon o radu (Labor Act). Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014
Baturan, L., Maksimović, B., Đuričić, J. (2014) Jednakost plaćanja muške i ženske radne snage za jednak rad. u: Pravo i društvena stvarnost, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, vol. II
Begović, B., Labus, M., Jovanović, A. (2011) Ekonomija za pravnike. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 3rd edition
Kulić, Ž. (2003) Upravljanje ljudskim resursima sa organizacionim ponašanjem. Beograd: Megatrend univerzitet
Milošević, G. (2016) Osnovi ekonomije. Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Veselinović, P. (2010) Ekonomija. Beograd
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1878149K
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka