Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Milovan Milovanović i srpska spoljna politika od Berlinskog kongresa do 1912. godine
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
bUniverzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment, Mladenovac, Srbija
cUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresampalevic@jura.kg.ac.rs, zoranjerotijevic@gmail.com, zspalevic@singidunum.ac.rs
Sažetak
Početak XX veka otvorio je pitanje konačnog turskog prisustva na Balkanu i konačnog oslobađanja hrišćana od viševekovne otomanske vladavine. Stvaranje saveza balkanskih država otežavali su oprečni interesi po pitanju teritorija koje su Turci držali pod okupacijom. U tim trenucima bilo je neophodno posedovati veliku diplomatsku umešnost i složiti te interese na način da ne budu suprotstavljeni. Pojava Milovana Milovanovića na čelu srpske diplomatije u ovom periodu bila je, možda, i ključni činilac u stvaranju Balkanskog saveza. Ovaj veliki intelektualac i rođeni diplomata latio se posla koji je bio srž rešenja problema, a to je zbližavanje interesa Srbije i Bugarske. Iz inostranstva Milovanović se trudio da obezbedi podršku -Rusije, koja je tada smatrala Srbiju za najbližeg i najodanijeg saveznika na Balkanu. Podrška Rusije i Francuske dala je krila Milovanovićevoj diplomatiji. Stvaranje Balkanskog saveza bila je ,,kruna' Milovano-vi-će-ve diplomatske karijere. Nažalost, prerana smrt ovog velikana srpske diplomatije nije mu dozvolila da vidi plodove svoga rada. U jednom munjevitom ratu saveznici su izbacili Tursku sa Balkana kao veliku silu i pokazali moć jedinstva balkanskih pravoslavnih naroda.
Reference
*** (1908) AS, MID-PP, 1908, R 711 III (1908). Ministar inostranih dela, M. Milovanović, konzulu u Skoplju Ž. Balugdžiću, lično str. pov., 14/27.7.1908
*** (1908) AS, MID-PP, 1908, R 711 X (1908). Ministar inostranih dela, M. Milovanović, svim konzulatima u Turskoj i poslanstvu u Carigradu, br. 4438, 11/24.8.1908. (4438)
Đorđević, D. (1962) Milovan Milovanović. Belgrade: Prosveta
Đorđević, D. (1997) Portret iz novije srpske istorije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Hvostov, V.M., Minc, I.I. (1949) Istorija diplomatije-Diplomatija novog doba 1872-1919. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke
Jagodić, M. (2008) Nufusko pitanje - problem zvaničnog priznavanja Srpske nacije u Turskoj 1894-1910. Istorijski časopis, br. 57, str. 343-353
Mekenzi, D. (2007) Milovan Milovanović, srpski diplomata i državnik. Beograd: Dosije
Mitrović, A. (2011) Prodor na Balkan i Srbija 1908-1918. Beograd: Zavod za udžbenike
Nadoveza, B. (2011) Istorijska misao Milovana Milovanovića. Baština, br. 31, str. 149-173
Rastović, A. (2005) Velika Britanija i Srbija 1903-1914. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Rastović, A. (2012) Britansko-srpski odnosi 1837-1914. godine. Teme, vol. 36, br. 4, str. 1913-1929
Stanojević, A. (1902) O političkim reformama u Staroj Srbiji i Makedoniji. Beograd: Delo
Terzić, S. (2012) Stara Srbija - Drama jedne civilizacije. Beograd: Pravoslavna reč
Vojvodić, M. (1999) Putevi srpske diplomatije - Ogledi o spoljnoj politici Srbije u XIX i XX veku. Beograd: Klio
Vojvodić, M. (2000) Srbija i balkansko pitanje 1875-1914. Novi Sad: Matica srpska
Vojvodić, M. (2007) Izazovi srpske spoljne politike 1791-1918. Beograd: Istorijski institut SANU
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrffp44-5819
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka