Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Uporedna analiza uspešnosti savladavanja gradiva na tradicionalan način i putem interneta
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak
cGradska uprava, Novi Pazar

e-adresamuzafers@uninp.edu.rs, danijela@tfc.kg.ac.rs, sekinp@gmail.com
Ključne reči: e-učenje; online učenje; tradicionalno učenje; univerzitetsko obrazovanje; uspešnost učenja
Sažetak
U ovom radu je sprovedeno istraživanje uspešnosti savladavanja gradiva studenata na studijskom programu informatike na Univerzitetu u Novom Pazaru. Vršeno je ispitivanje za četiri predmeta na četiri studijske godine na pomenutom programu sa ciljem da se utvrdi nivo postignuća studenata koji studiraju putem interneta i da se uporedi sa postignućem studenata koji su studirali na tradicionalan način. U radu su navedene prednosti tradicionalnog i online učenja kao i uočeni nedostaci u toku ispitivanja koje je trajalo dve nedelje. U toku istraživanja korišćene su metoda teorijske analize, eksperimentalna primena i komparativna metoda. Uključeni su i psihološki i pedagoški faktori koji mogu uticati na uspešnost savladavanja gradiva. Rezultati istraživanja pokazuju da tradicionalan način učenja i dalje prednjači u odnosu na e-učenje ako govorimo o zasebnim vidovima obrazovanja. Međutim, e-učenje može i te kako poslužiti kao podrška klasičnom načinu obrazovanja, što je uostalom praksa na instituciji na kojoj je sprovedeno istraživanje.
Reference
Banđur, V., Potkonjak, N.M. (1996) Pedagoška istraživanja u školi. Beograd: Učiteljski fakultet - Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju
Bates, A. (2004) Upravljanje tehnološkim promenama: strategije za nastavnike u visokom obrazovanju. Preuzeto 14. 12. 2010. sa internet adrese: reader/0787946818/ref=sib_dp_ptureader-link
Međedović, E., Saračević, M., Mašović, S., Biševac, E., Kamberović, H. (2011) Infrastruktura sistema za e-učenje na Univerzitetu u Novom Pazaru. u: INFOTEH, Jahorina, BIH, 10, E-V-21, 842-845
Mitić, V. (1999) Psihološki činioci prihvatanja inovacija u nastavi. Novi Sad: Budućnost
Radosav, D. (2008) E-Learning & ODL (Open & distance learning) tehnologije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Saračević, M., Mašović, S., Međedović, E., Hadžiahmetović, A. (2011) Infrastruktura za realizaciju i razvoj e-učenja u obrazovnom sistemu. u: YUINFO, Kopaonik, 15-19; 17
Saračević, M., Mašović, S., Šemsović, M. (2011) Inovacije u visokom obrazovanju sa osvrtom na konkretan razvoj kursa prema ADDIE modelu za potrebe realizacije e-učenja na univerzitetu. Srbija: ICONYL
Sotirović, V., Adamović, Ž. (2002) Metodologija naučno-istraživačkog rada. Zrenjanin: Tehnički fakultet 'Mihajlo Pupin'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.