Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Reforme visokoškolskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede u Evropi i u Jugoslaviji
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: univerzitetske studije; reforma
Sažetak
Većina evropskih zemalja odlučila se za reformu studija sa ciljem da se ostvari unifikacija i veća efikasnost. Uvodi se dvostepeni sistem sa najmanje šest semestara do dostizanja zvanja bachelor (najmanje četiri dodatna semestra za dostizanje zvanja master. Nastava se organizuje po modulima uz ocenjivanje po sistemu ETCS - Evropski sistem za transfer bodova. Radi se na harmonizaciji modula (kolegija, kurseva), što bi trebalo da omogući mobilnost studenata i nastavnika. Prikazan je primer primene novog sistema studija za oblast poljoprivrede. Ukazano je na potrebu da se nov sistem studija prihvati i uvede na univerzitete u Jugoslaviji. Poljoprivredni fakultet u Novom Sad u otpočeo je prve aktivnosti - prikupljanje informacija i razgovori o potrebi eventualnih reformi studija poljoprivrede i u Jugoslaviji.
Reference
*** (1999) Letters from the Black Sea. BSUN IPS, 5-6
*** (1999) The Bologna Declaration. u: CRE/Confederation of EU Rectors, Conference, Bologna
*** (2000) Aufbruch in Europa - neue Impulse für European Studies. Beograd, Simpozijum u organizaciji DAAD (Deutscher akademis
*** (1997) Report of CIGR WG1 and EurAgEng SIG 12 Meeting on Harmonization of Agricultural Engineering University Curricula. CIGR Newsletter, br. 37, 8
*** (1998) Report of CIGR WG1 and EurAgEng SIG 12 meeting on harmonization of agricultural engineering University Curricula. CIGR Newsletter, br. 43, 6
*** (2000) Reports present at the First International Congress of the Black Sea Universities Network. u: BSUN Istanbul, july
Liebig, H.P. (2000) Reformnotwendigkeit der agrarwissenschaftlichen Studiengänge in Deutschland - ein Einblick in das Projekt 'Modularisierung' der Bund-Länder Kommission. u: Konferenz 'Die Reform des agrarwissenschaftlichen Studiums in Deutschland und den mittel- und osteuropäischen Ländern', Stuttgart, Hohenheim, juni
Liebig, H.P., Bohn, A. (2000) Das Modell der Bund- Länder Kommission zur Reform der agrarwissenschaftlichen Studiengänge. u: Rektorenkonferenz der Südosteuropäischen Agrarhochschulen, Timisoara, dec
Pellizzi, G., Febo, P. (1994) The university structure and curricula on agricultural engineering: An overview of 25 countries. u: W.G. Report Series Nr. 2, CIGR International Commission of Agricultural Engineering
Stout, B.A. (1998) Agricultural engineering in the 21st century. CIGR Newsletter, br. 43, 2-5
Tešić, M., Martinov, M. (1999) Proposal for improvement of agricultural engineering university education in Yugoslavia and Southeastern Europe. Agr. Engng, 5, 1-4, 1-8
Turajlić, S. (2001) Evropski univerzitet 2010?. Beograd: Alternativna akademska obrazovna mreža
Wuttig, S. (1998) Mit erasmus ins Ausland: Neue perspektiven der hochschulzusammenarbeit mit mittel- und osteuropa. Deutschland, Zeitschrift fur Politik, Kultur, Wirtshaft und Wissenschaft, 5, 31-32
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2009.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2001)
Reforme studija poljoprivrede u Evropi
Tešić Miloš, i dr.

Stomatološki glasnik Srbije (2006)
Stomatološka edukacija levorukih studenata
Grga Đurica, i dr.

Pravo i privreda (2003)
Zaposlenost između prestrukturiranja privrede i obrazovanja
Zjalić Ljubica M.

prikaži sve [5]