Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
Univerzitetsko obrazovanje pedagoga u susret zahtevima školske prakse
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bUniverzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresaaleksandraa@ucfak.ni.ac.rs, daliborka.p76@gmail.com
Ključne reči: univerzitetsko obrazovanje; škola; studenti pedagogije; školski pedagozi; Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika
Sažetak
Pred univerzitetsko obrazovanje postavljaju se novi zahtevi za drugačijim modelima rada koji će uspešnije pripremiti studente za izazove društva, kvalitetniju uključenost u rad u školskoj praksi i konstantnu personalnu adaptabilnost. Kvalitet obrazovanja budućih kandidata potrebno je pratiti kroz obrazovne potrebe školske prakse te univerzitetski modeli poučavanja treba da se oslanjaju na snage i slabosti opažene upraksi, kao i na zakonske smernice koje regulišu okvire delovanja zaposlenih pedagoga u školi. Teorijsko polazište istraživanja predstavljaju radovi i istraživački rezultati čiji je fokus usmeren na pripremu kandidata za rad u školama. Kako je nastavničko obrazovanje starije od obrazovanja pedagoga, dotaknuta su iskustva i nalazi iz ovog polja. Inače, pitanje koje prožima čitav rad jeste: koliko inicijalno obrazovanje pedagoga ispunjava zahteve školske prakse u smislu pripreme kandidata za realizaciju propisanih zadataka u školskoj praksi? Kao osnova za odgovor na postavljeno istraživačko pitanje iskorišćen je Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012), kojim su definisani konkretni zadaci školskih pedagoga. Pomenuti zadaci definisani su kao istraživački ajtemi, čije su procene o pripremljenosti kroz univerzitetsko obrazovanje dali studenti pedagogije i školski pedagozi (N=165). Školski pedagozi predstavljaju neizostavne agense promena u organizaciji rada škole. Škole, kao organizacije čiji je rad zasnovan na procesima učenja i poučavanja, intenzivno se menjaju i podležu promenama. Iako obrazovanje nikada ne može u potpunosti pripremiti studente za predstojeću praksu, obaveza pedagoga jeste da kao nosioci brojnih aktivnosti u školi prate, realizuju i evaluiraju celokupnu vaspitno-obrazovnu delatnost. Školska realnost izdefinisala je nove potrebe u odnosu na aktuelan profil zaposlenih pedagoga. U našem sistemu profesionalnog obrazovanja studenti se pripremaju najvećim delom kroz teorijske programe, dok značajno izostaje krucijalni deo, a to su specifični programi koji bi nagovestili izvesnu institucionalnu pripadnost kandidata, prilikom zaposlenja. Istraživački rezultati ukazuju na postojeće razlike školskih pedagoga i studenata pedagogije o pripremljenosti za konkretne propisane zadatke. Studenti pedagogije sebe vide kao značajnije pripremljene za pisanje projekata u odnosu na zaposlene pedagoge. Dobijeni nalaz može ukazati na to da je univerzitetsko obrazovanje značajnije ispunilo ovaj zahtev nego ranije. U odgovorima školskih pedagoga nailazi se na odgovore koji predstavljaju duboke refleksije, uslovljene praksom, što je činjenica koja pokazuje njen snažan uticaj na pedagoge. Nalazi pokazuju da u inicijalno obrazovanje treba uvesti više prakse, u kojoj bi studenti učili posmatranjem i iskustvenim učenjem, što bi uslovilo da razvijanje njihovih kompetencija ide u susret predviđenim programskim zadacima. Prema kontrolnoj varijabli pol, kod poduzorka pedagoga nisu pronađene statistički značajne razlike, dok su u poduzorku pedagoga statistički značajne razlike dobijene kod četiri ajtema: priprema i učešće u izradi godišnjeg plana rada, priprema godišnjih i mesečnih planova rada pedagoga, formiranje odeljenja i praćenje obrazovnog rada. Ovaj podatak pokazuje da studenti pedagozi sebe percipiraju kao bolje pripremljene u odnosu na studentkinje. Pored promena u inicijalnom obrazovanju pedagozi moraju samostalno ispunjavati zahteve koje otvaraju izazovi društva, aktuelni zahtevi školskog konteksta, potrebe kolega, roditelja i dece. Na kraju, može se reći da su samorazvoj i samousavršavanje postali profesionalna neminovnost, kojom samostalno trasiraju put refleksivnog traganja u oblastima potrebnim za rad u školskoj praksi. Iako lista kompetencija pedagoga, kao što je već pomenuto nikada ne može biti zauvek završena, ostaje mogućnost da je istu potrebno sačiniti i definisati standarde profesije radi unapređivanja prakse.
Reference
*** (2012) Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika. Službeni Glasnik RS, Beograd, br 72/09 i 52/11
*** (2004) Teaching profession in Europe: Profile, trends and concerns: General lower secondary education: Keeping teaching attractive for the 21st century. Eurydice
*** (2015) Competency framework for school psychologists. Western Australia: Department of Education
Anđelković, A. (2017) Profesionalni razvoj u obrazovanju-pedagoški koncept nastavnika i izazovi školske prakse. Vranje: Pedagoški fakultet u Vranju
Burke, J. (2005) Competency based education and training: Background and origins. u: Burke J. [ur.] Competency Based Education and Training, London-New York-Philadelphia: Flamer Press
Darling-Hammond, L. (1998) Teacher Learning That Supports Student Learning. Educational Leadership, 6-11; 55, 5
Darling-Hammond, L. (2006) Powerful teacher education: lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass
Delors, J. (1996) Learning: The treasure within. Paris: UNESCO
Dewey, J. (2001) Democracy and education. Pennsylvania State University, Retrieved from: http://library.um.ac.id/images/stories/ebooks/Juni10/democracy%20and%20education%20-%20john%20dewey
Kennedy, M. (1999) The role of preservice teacher education. u: Darling-Hammond L.; Sykes G. [ur.] Teaching as the Learning profession: Handbook of policy and practice, San-Francisco: Jossey-Bass, 54-85
Korthagen, F. (2001) Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. u: Annual Meeting of the American Educational Research Association, Seattle, April, The Netherlands: Utrecht University-Institute of Education, Retrieved from: http://www.dl.icdst.org/pdfs/files1/8def2fb45db95cab3719a793f85a605e.pdf
Ledić, J., Stančić, S., Turk, M. (2013) Kompetencije školskih pedagoga. Rijeka: Filozofski fakultet
Lortie, D. (1975) School teacher: a sociological study. Chicago: University of Chicago Press
Makulova, A.T., Alimzhanova, G.M., Bekturganova, Z.M., Umirzakova, Z.A., Makulova, L.T., Karymbayeva, K.M. (2015) Theory and Practice of Competency-Based Approach in Education. International Education Studies, 8(8):
Milutinović, J. (2009) Teorija, obrazovna praksa i profesionalni razvoj nastavnika. u: Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, Novi Sad: Filozofski fakultet, Zbornik radova, 5, (37-53)
Nikšić, E. (2017) Savjetodavni rad školskog pedagoga. u: Turk M. [ur.] Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga, Rijeka: Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet, 252-268
Popović, D., Anđelković, A. (2017) Školski pedagozi o područjima rada pedagoga: Praksa, teorija i zakonska regulativa. u: Turk M. [ur.] Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga, Rijeka: Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet, 292-308
Shulman, L.S. (1987) Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, vol. 57, str. 1-22
Shulman, L.S. (1986) Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2): 4
Snyder, E.P., Quick, K., DeMatteo, F. (2011) Consulting with families, schools, and communities. u: Lionetti T.M.; Snyder E.P.; Christner R.W. [ur.] A practical guide to building professional competencies in school psychology, New York, NY: Springer Science, pp. 69-81
Staničić, S. (2003) Veza ravnatelja i pedagoga u radu i kompetencijama. u: Školski priručnik, 2003.2004. 183-188
Vračar, M., Maksimović, A. (2017) Perspektiva pedagoga: Kompetencije potrebne za uspješno profesionalno djelovanje. u: Turk M. [ur.] Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga, Rijeka: Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet, 214-235
Vujisić-Živković, N. (2007) Pedagoška istraživanja i obrazovanje nastavnika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 39, br. 2, str. 243-258
Zeichner, K.M., Tabachnick, B. R. (1981) Are the Effects of University Teacher Education 'Washed Out' by School Experience?. Journal of Teacher Education, 32(3): 7-11
Zimnyaya, I.A. (2004) Key competencies as effectively-targeted base of competency-based approach in education. Moscow: Research Center of the problems of the quality of specialist's training
Živković, P. (2012) Profesionalni iaentitet nastavnika i samoprocena kvaliteta rada. Jagodina: Filozofski fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP47-14865
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0