Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Integrisanje studija roda u univerzitetski sistem obrazovanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: rodna ravnopravnost; univerzitetsko obrazovanje; rodna senzitivizacija; studije roda
Sažetak
Studije roda (rodne studije, ženske studije, gender studies/ women’studies) obuhvataju multi/interdisciplinarni pristup različitim temama iz oblasti društvenih nauka, humanističkih disciplina, umetnosti, prirodnih nauka i time značajno utiču na osavremenjivanje univerzitetskih programa. U radu je razmotreno integrisanje rodne perspektive uvođenjem ženskih/rodnih studija u univerzitetsko obrazovanje u evropskim zemljama i u Srbiji. Iskustvo pokazuje da studije roda predstavljaju najznačajniji resurs u proizvodnji i prenošenju znanja o rodnim odnosima jer uspešno dekonstruišu kulturu patrijarhata i podstiču razvoj kritičke i rodno senzibilisane svesti o društvenim odnosima, procesima i politikama, pripremajući tako mlade ljude za efikasno i aktivno demokratsko građanstvo i novo rodno partnerstvo u privatnom i javnom životu.
Reference
*** (2000) Novi društveni ugovor između žena i muškaraca. Strazbur, Zbirka radova, 7-8. dec. 2000. str. 8
*** (2002) Novi društveni ugovor između žena i muškaraca - uloga obrazovanja. Strazbur: Savet Evrope, Zakon o ravnopravnosti spolova u BIH, Oblast IV – Obrazovanje - Nalazi i preporuke Radne grupe - http://www.gc.vladars.net, pristupljeno 17. 10. 2007
*** (1995) Recommendation 1281 of the parliamentary assembly of the council of Europe on gender equality in education. https://wcd.coe.int, pristup 19. 05. 2012
*** (2007) Recommendation of the Committee of Ministers to member states on gender mainstreaming in education adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2007 and its explanatory memorandum. http://www.coe.int/t/e/human_rights/equality/02.gender_mainstreaming/091_CM_Rec(2007)13.asp, pristupljeno 06.07.2012
*** (2002) Recommendation Rec of the Committee of Ministers to member states on education for democratic citizenship, od 16. oktobra 2012. https://wcd.coe.int (pristup 19. 06. 2012)
*** (1999) The European higher education area - joint declaration of the European Ministers of Education. 19. 6
*** (1998) World Declaration on Higher Education for the twenty-first century, vision and action. Paris: UNESCO, 06.07.2012. www.unesco.org
*** (2004) Završni izvještaj o aktivnostima grupe specijalista za mainstreaming. u: Savet Evrope, Generalna direkcija za ljudska prava Saveta, Strazbur
*** (2008) Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapredjivanje ravnopravnosti polova - (2008-2014). Beograd: Republika Srbija, Ministarstvo rada i socijalne politike
Baćević, J., Blagojević, J., Duhaček, D., Džamonja-Ignjatović, T., Vukasović, M., Popović, D., Zaharijević, A. (2010) Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Sektor za inkluzivni razvoj
Barada, V., Janušić, J., Kašić, B., Pešut, J. (2002) Ženski rodni studiji - integrisanje u hrvatski sveučilišni sustav - studija. Zagreb: Centar za ženske studije
Council of the European Union (1999) Council resolution of: On “Women and science”. Brussels, 01. Jun. 1999. pristup 07. 09. 2012. www.Europa.eu.int
Dokmanović, M. (2002) Rodna ravnopravnost i javna politika - gender mainstreaming. Subotica: Ženski centar za demokratiju i ljudska prava, http://www.e-jednakost.org.rs/kurs/kurs/download/rodnaravnopravnostijavnapolitika.pdf, (pristup: 06. 2012)
Džamonja-Ignjatović, T., Popović, G., Duhaček, D. (2010) Rodna osetljivost u akademskom prostoru - istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 4, br. 4, str. 455-477
Džamonja-Ignjatović, T., Žegarac, N., Popović, D., Duhaček, D. (2009) Istraživanje stavova prema rodnoj ravnopravnosti u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 695-709
Gavrilović, D. (2008) Obrazovanje i edukacija kao preduslov za prevazilaženje teškoća u implementaciji etičkih i pravnih normi rodne ravnopravnosti u društvenoj sredini. Temida, vol. 11, br. 3, str. 27-40
Koester, L.A., Levin, T. (1990) Womens studies in Europe: Conference reports: Part ii. NWSA Journal, vol. 2, 2/ str. 264-268
Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N. (2007) Krivično delo nasilja u porodici - aktuelna pravosudna praksa u Beogradu i Nišu. Beograd: Autonomni ženski centar, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici
Lakićević, S., Gavanski, L. (2012) Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Beograd: Ministarstvo rada i socijalne politike - Uprava za rodnu ravnopravnost
Mršević, Z., Balon, B. (2011) Ka demokratskom društvu - rodna ravnopravnost. Beograd: Institut društvenih nauka
Mršević, Z. (2000) Ženska prava u međunarodnom pravu. Banja Luka: Helsinški parlament građana Udružene žene
Pajvančić, M., Petrušić, N., Jašarević, S. (2010) Komentar Zakona o ravnopravnosti polova. Beograd: Centar modernih veština
Papić, Ž. (1989) Sociologija i feminizam - savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju. Novi Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Pavlović, V. (2003) Društveni pokreti i promene. Beograd: Udruženje za političke nauke Jugoslavije
Petrušić, N. (2007) Praćenje primene Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminaciježena (CEDAW). u: Izveštavanje po Konvenciji o eliminisanju svih oblika diskriminacije nad ženama, Novi Sad, str. 10-16
Petrušić, N., Konstantinović-Vilić, S., Žunić, N. (2008) Pravna klinika - metod učenja i rodnog senzibilisanja studentkinja/studenata prava. Temida, vol. 11, br. 3, str. 5-25
Popović, D., Duhaček, D. (2009) Od Ciriškog kruga do studija roda - rodna ravnopravnost i visoko obrazovanje u Srbiji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 3, br. 3, str. 681-693
Savić, S., Konstantinović-Vilić, S., Petrušić, N. (2006) Jezik zakona - karakteristike i rodna perspektiva. u: Mićović Miodrag [ur.] Pravo i jezik, Kragujevac: Pravni fakultet, 55-63
Stjepanović-Zaharijevski, D., Gavrilović, D., Petrušić, N. (2010) Obrazovanje za rodnu ravnopravnost - analiza nastavnog materijala za osnovnu i srednju školu. Beograd: Program Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci