Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:106
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:89

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
Vaspitanje za zdravlje u vaspitno obrazovnim ustanovama
Univerzitet u Travniku, Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, Federacija BiH + Zavod za javno zdravlje, Vranje

e-adresaerzika.antic.vr@gmail.com
Sažetak
Zdravstveno vaspitanje se definiše kao aktivan proces učenja i osposobljavanja pojednica i zajednice da se koriste stečenim znanjem o zdravlju, sa ciljem da se usvoji i primenjuje pravilan odnos prema zdravom načinu života i aktivno doprinosi zaštiti sopstvenog zdravlja i zdravlja zajednice. SZO ukazuje da vaspitanje za zdravlje nije samo širenje informacija o zdravlju, već aktivan proces učenja kroz mnoga iskustva u životu. Promocija zdravlja predstavlja negovanje i unapređivanje stilova života i drugih socijalnih, ekonomskih, individualnih faktora okoline korisnih za zdravlje. Promocija zdravlja treba da doprinese poboljšanju zdravstvenih resursa i uslova života i na taj način pojača zdravstveni potencijal. Promocija zdravlja uključuje zdravstveno vaspitanje, ali ide više (dalje) od toga i odnosi se na sve aktivnosti koje imaju za cilj da poboljšaju (pred)uslove za zdravlje. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj unapređivanja zdravlja - promocije zdravlja, kroz proces osposobljavanja ljudi da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga dokažu kroz izbor zdravih oblika ponašalja. Napori preventivne zdravstvene zaštite usmereni su na decu i adolescente u cilju formiranja odgovarajućih zdravstvenih navika, a takođe i na individue i grupe koje su pod rizikom za posebna oboljenja u cilju sprečavanja njihove pojave. Stečenim veštinama pokazaće se spremnost saradnje sa mnogim partnerskim organizacijama poštujući principe timskog rada, princip dobrovoljnosti i masovnosti. Ujedno će ovladati i veštinama timskog rada za sprovođenje mnogih aktivnosti po Kalendaru javnog zdravlja. Treba naglasiti ulogu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u sistemu obrazovanja, u promociji zdravlja što podrazumeva i primenu odgovarajućih tehnologija za promenu stavova i ponašanja prema pojedinim zdravstvenim problemima, promenu rizičnih ponašanja kao i pronalaženju najefikasnijih načina za sprovođenje odgovarajuće zdravstveno vaspitne intervencije u javnosti. Iskazana kroz opšte principe, promocija zdravlja uključuje celokupno stanovništvo u kontekstu svakodnevnog života, radi sa ljudima, za ljude, a ne na ljudima, usmerena je na osnovne i neposredne faktore zdravlja, naglašavajući pozitivne dimenzije zdravlja, obezbeđujući ravnotežu individue i okoline. Stečenim veštinama uticaće se na usvajanje zdravih navika i održavanje zdravih stilova života u različitim populacionim grupacijama.
Reference
Bjegović, V., Vuković, D., Živković, M., Lozanović, D., Paunović, P., Rajin, G. (1998) Zdravstveno vaspitanje u osnovnim školama. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Medicinski fakultet - Katedra socijalne medicine
Mićović, P. (1997) GLOSAR definicije termina za planiranje, organizaciju, upravljanje i rukovođenje zdravstvenim sistemom. Beograd: IZJZ Srbije
WHO (1994) Promoting the health of young people in Europe: A training manual for teachers and others working with young people. Geneva
Živković, M., Bjegović, V., Marinković, J., Vuković, D., Jusuframić, A., Legetić, B. (1995) Zdravlje školske dece. Beograd: Institut za socijalnu medicinu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis1817136A
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka