Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 22  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 36, str. 323-337
Usvajanju nacionalnih i globalnih vrednosti u školi
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Odsek za filologiju, Studijska grupa Srpski jezik i književnost

e-adresatasicakg@yahoo.com
Projekat:
Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir (MPNTR - 178018)

Ključne reči: škola; vaspitanje; obrazovanje; usvajanje; nacionalne vrednosti; globalne vrednosti
Sažetak
Autor u ovom radu razmatra potrebu i mogućnosti unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada kroz negovanje nacionalnih i globalnih vrednosti. Ovo pitanje je veoma aktuelno i društveno značajno , utoliko pre što život u eri sveopšte globalizacije (ne samo našem društvu) preti zanemarivanjem ili napuštanjem onih vrednosti koje predstavljaju tradicionalno blago na kojem je izgrađivana kultura, nauka, umetnost i na kojima je nastajao, rastao i razvijao se naš narod. U ovom radu posebna pažnja se usmerava na školu u cilju sagledavanja njenog doprinosa u usvajanju nacionalnih i globalnih vrednosti. Na uzorku od 163 učenika osmog razreda i prvog razreda gimnazije proveravali smo znanja učenika testom opšte informisanosti. Dobijeni rezultati pokazuju da učenici osnovnih i srednjih škola ne pokazuju visok stepen usvojenosti znanja, veština, navika i formiranih sposobnosti vezanih za nacionalne i globalne vrednosti.
Reference
*** (1990-2011) Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 5/90, 7/11
*** (2010-2011) Pravilnik o nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, 2/10, 3/11
*** (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1-2
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Beograd: Narodna Skupština Republike Srbije, 08.11.2006
*** (2009-2013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72/09, 52/11, 55/13
*** (2009) Zakon o kulturi. Sl. glasnik RS, br. 72
Ajduković, M. (1989) Vrednosne orijentacije maloletnih delikvenata (Value orientations of juvenile delinquents). Zagreb: Narodne novine
Avramović, Z. (2003) Jedno u knjizi, drugo u životu - kako učiti mlade demokratiji. Politika, Beograd, God. 100, br. 32364 (11.12.2003), A6
Ilić, A. (2007) Pedagozi u Kraljevini Srbiji o naciji i nacionalnom vaspitanju # Pedagogues in the Kingdom of Serbia on nation and national pedagogical work. Pedagogija, vol. 62, br. 2, str. 313-325
Jovanović, B. (2004) Škola i vaspitanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Kostić, P. (2003) Nacija i nacionalni identitet. Zgdovinski časopis, Ljubljana, br. 57
Mimica, A., Bogdanović, M. (1997) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Pantić, D. (1981) Vrednosne orijentacije mladih u Srbiji. Beograd: IIc
Pavlović, Z. (2009) Vrednosti samoizražavanja u Srbiji - u potrazi za demokratskom političkom kulturom. Beograd: Institut društvenih nauka
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: Free Press
Stojanović, Đ.T. (2011) Škola - temeljna znanja o prošlosti, aktuelnim problemima i perspektivama razvoja. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1736323S
objavljen u SCIndeksu: 19.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka