Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 15  
Back povratak na rezultate
2011, br. 57, str. 113-135
Vizionarska misao profesora Slavoljuba Popovića o upravnim ugovorima
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Rad je posvećen naučnim radovima profesora Slavoljuba Popovića o upravnim ugovorima. Autor predočava da je profesor Popović, temeljnim izučavanjem rešenja srodnih pravnih sistema i specifičnosti pojedinih država u njenim okvirima, kao i mogućnosti primene tih rešenja u našem pravnom poretku, pružio osnovu za potpunije sagledavanje niza pitanja koja u pojedinim periodima njegovog rada nisu postojala ili su imala sasvim drugačije karakteristike, a koja su danas veoma aktuelna. Izrečenoj konstataciji upodobljava se i institut upravnih ugovora. S toga, u radu je predočeno Popovićevo gledište o pojmu upravnih ugovora, kao i Popovićeva analiza upravnih ugovora u nas i u stranom pravu.
Reference
Denković, D. (1970) Upravni ugovori i obligacioni odnosi radnih organizacija koja vrše javna ovlašćenja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1-2
Ivančević, V. (1969) Teorija administrativnog ugovora. u: Goldštajn Aleksandar [ur.] Upravno-pravni aspekti ugovora o investicionim radovima jugoslovenskih poduzeća u stranim zemljama, Zagreb: Investicije, str. 72
Popović, S. (1973) Upravno pravo - studije i članci. Književne novine, Beograd, str. 166-169
Popović, S.B. (1996) O potrebi uvođenja instituta upravnih ugovora u naše pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 525-537
Popović, S.B. (1993) Specifičnosti upravnih ugovora u romanskom pravu. Pravni život, vol. 42, br. 11-12, str. 2163-2182
Radovanović, L. (1926) Upravni ugovor. Arhiv za pravne i društvene nauke, str. 181-182, 281-298
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.

Povezani članci

Strani pravni život (2002)
Ugovor o javnoj nabavci
Dabić Ljubiša

Strani pravni život (1995)
Davanje koncesija u Republici Makedoniji
Dabić Ljubiša

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Troškovi upravnog postupka
Lončar Zoran J.

prikaži sve [25]