Akcije

Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor'
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 24  
Back povratak na rezultate
Uloga monitoringa krvnog pritiska u kliničkoj praksi
aKlinički centar Srbije, Klinika za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma, Beograd
bn/a

e-adresaspecmedico@gmail.com
Ključne reči: monitoring krvnog pritiska; ABPM; upotreba; analiza
Sažetak
Uloga i preporuke za monitoring krvnog pritiska (ABPM). Koje uređaje i softver koristiti. Kako se programiraju uređaji. Normalne vrednosti krvnog pritiska za dan i noć i kako analizirati i koristiti dobijene podatke u kliničkoj praksi. ABPM je potpuno automatizovana tehnika u kojoj se meri krvni pritisak (KP) u pravilnim intervalima (obično svakih 15 do 30 minuta) tokom 24 sata, pružajući vrednosti KP tokom normalnih dnevnih aktivnosti pacijenta. Pojedini specijalisti predlažu upotrebu ABPM-a za postavljanje prve dijagnoze hipertenzije i za donošenje odluka o lečenju. National Institute for Health and Clinical Excellence u Velikoj Britaniji preporučio je da se ABPM uradi svim ljudima za koje se sumnja da imaju hipertenziju. Analizom diunarnih promena krvnog pritiska pomoću ABPM-a možemo proceniti kardiovaskularni morbiditet i mortalitet, predviđajući ozbiljnost i prognozu bolesti kod pacijenta sa značajnim kardiovaskularnim rizikom. Za upotrebu ABPM-a preporučuju se samo provereni uređaji. Najčešće se ABPM koristi da se vidi da li osoba ima hipertenziju belih mantila, a u preporukama se preporučuje za otkrivanje maskirane hipertenzije, procene variranja krvnog pritiska tokom 24h i dijagnozu hipotenzije. Neophodna je obuka kako se koristi ABPM koja može biti deo programa redovne nastave Medicinskog fakulteta, kongresa ili radionice. U poslednjih nekoliko decenija dosta studija nalazi da srednja vrednost KP koja se dobija pomoću ABPM-a ima veću prediktivnu vrednost za kardiovaskularni rizik u odnosu na standardno merenje krvnog pritiska.
Reference
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) (2011) Clinical guideline 127: Hypertension: The clinical management of primary hypertension in adults. www.nice.org.uk/guidance/CG127
o'Brien E., Parati, G., Stergiou, G., Asmar, R., Beilin, L., Bilo, G., et al. (2013) European Society of Hypertension position paper on ambulatory blood pressure monitoring. J Hypertens, 31(9): 1731-68
Ohkubo, T., Hozawa, A., Yamaguchi, J., Kikuya, M., Ohmori, K., Michimata, M., Matsubara, M., Hashimoto, J., Hoshi, H., Araki, T., Tsuji, I., Satoh, H., Hisamichi, S., Imai, Y. (2002) Prognostic significance of the nocturnal decline in blood pressure in individuals with and without high 24-h blood pressure: The Ohasama study. Journal of Hypertension, 20(11): 2183-2189
Pickering, T.G., James, G.D., Boddie, C., Harshfield, G.A., Blank, S., Laragh, J.H. (1988) How common is white coat hypertension?. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 259(2): 225-228
Pickering, T.G., Davidson, K., Gerin, W., Schwartz, J.E. (2002) Masked hypertension. Hypertension, 40(6): 795-796
Pickering, T.G., Shimbo, D., Haas, D. (2006) Ambulatory blood-pressure monitoring. New England Journal of Medicine, 354(22): 2368-2374
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/medgla1974007S
objavljen u SCIndeksu: 22.12.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka