Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 343  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 10, br. 20, str. 42-54
Mogućnosti i ograničenja upravljanja intelektualnim kapitalom gradova
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Nišu, Srbija
cUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija

e-adresabojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, jovanovicmilicaa90@gmail.com, tamara.radjenovic@znrfak.ni.ac.rs
Sažetak
Intelektualni kapital kao najvažniji resurs u "ekonomiji znanja" postaje ključni faktor koji omogućava sticanje i očuvanje konkurentske prednosti. Ovo važi ne samo za preduzeća, već i na nivou gradova, država i regiona. Gradovi koji prepoznaju da je nematerijalna imovina ključni faktor budućeg rasta i razvoja nazivaju se "pametni gradovi". Ovi gradovi koriste prednosti digitalizacije, primenjuju inovacije i upravljaju intelektualnim kapitalom u cilju njegovog očuvanja i daljeg razvoja. Cilj rada je da ukaže na važnost upravljanja intelektualnim kapitalom, ne samo na nivou preduzeća, već i na nivou gradova. Takođe, biće prikazani određeni modeli i pristupi koji mogu pomoći gradovima u uspešnom upravljanju intelektualnim kapitalom. Sagledaće se i neki problemi sa kojima se suočavaju takozvani "pametni gradovi" u upravljanju pojedinačnim elementima ove vredne nematerijalne imovine.
Reference
Alfaro, N.J.L., López, R.V.R., Nevado, P.D. (2017) The Effect of ICT Use and Capability on Knowledge: Based Cities. Cities, 60: 272-280
Dameri, R.P., Ricciardi, F. (2015) Smart City Intellectual Capital: An Emerging View of Territorial Systems Innovation Management. Journal of Intellectual Capital, 16(4): 860-887
Gogan, L.M., Draghici, A. (2013) A Model to Evaluate the Intellectual Capital. Procedia Technology, 9: 867-875
Jovanović, M. (2017) Korporativna društvena odgovornost kao determinanta održivosti. Economics of Sustainable Development, vol. 1, br. 1, str. 93-107
Krstić, B., Sekulić, V. (2017) Upravljanje performansama preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krstić, B. (2014) Upravljanje intelektualnim kapitalom preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet
Krstić, B., Rađenović, T. (2019) Intelektualni kapital i konkurentnost - mikro i makro aspekt. Niš: Ekonomski fakultet
Lazaroiu, G.C., Roscia, M. (2012) Definition Methodology for the Smart Cities Model. Energy, 47(1): 326-332
Luis, A.N.J., Raúl, L.R.V., Nevado, P.D. (2013) A Theoretical Intellectual Capital Model Applied to Cities. Amfiteatru Economic, 15(34): 455-468
Marr, B., Moustaghfir, K. (2005) Defining Intellectual Capital: A Three-dimensional Approach. Management Decision, 43(9): 1114-1128
Matos, F., Vairinhos, V., Durst, S., Dameri, R.P. (2019) Intellectual Capital and Innovation for Sustainable Smart Cities: The Case of N-Tuple of Helices. u: Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability, Springer International Publishing AG: Spring Nature, 49-66
Matos, F., Lopes, A. (2009) Intellectual Capital Management: SMEs Accreditation Methodology. u: European Conference on Intellectual Capital 09, 28-29 April 2009, Haarlem, The Netherlands: INHolland University of Applied Sciences
Ordonez, D.P.P. (2004) A Guideline for Building an Intellectual Capital Statement: The 3R Model. Int. J. Learning and Intellectual Capital, 1(1): 3-18
Rađenović, T., Krstić, B. (2017) Measuring Intellectual Capital of National Economies. Ekonomika, 63(2): 31-43
Sveiby, K.E. (1997) The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets. San Fransisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc
Viedma, J.M. (2003) CICBS: Cities' Intellectual Capital Benchmarking System: A Methodology and a Framework for Measuring and Managing Intellectual Capital of Cities. u: 6th World Congress on the Management of Intellectual Capital and Innovation, 15-17 January 2003, Hamilton, Ontario, Canada, 1-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2120042K
primljen: 19.11.2020.
prihvaćen: 30.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka