Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, br. 135, str. 114-120
Koliko koristimo digitalne biblioteke
aUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku
bUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Projekat:
Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene (MPNTR - 47020)

Ključne reči: digitalna biblioteka; korišćenje; elektronski servisi biblioteka; strategija digitalizacije; informaciona pismenost
Sažetak
Ovaj rad nastoji da ukaže na bogatstvo elektronskih servisa koje nude savremene biblioteke, kao i na potrebu da se u kreiranju 'digitalne ponude' biblioteka rukovodimo merilima efikasnosti i efektivnosti. Korišćenje, posmatrano kao kriterijum za evaluaciju, podrazumeva načine i statistiku korišćenja, ali i analizu ponašanja korisnika: ko, u kojim situacijama, šta i zbog čega koristi. U Srbiji, u okruženju koje ni približno nije iskoristilo sve mogućnosti koje pruža internet u pogledu e-uprave, e-trgovine i e-obrazovanja, biblioteke su pokrenule značajne projekte digitalizacije i iskoračile ispred potreba društva koje u celini nije spremno/ obrazovano/ osposobljeno/ da koristi digitalne resurse. Izlaz iz ovakve situacije mora se tražiti u jačanju informacionog društva, od njegovih tehničko- tehnoloških pretpostavki, preko pravnoregulatornih, do onih koje se tiču informacione pismenosti građana, odnosno njihove svesti o tome kako je ljudsko znanje organizovano, kako se pronalaze prave informacije i kako se one efikasno koriste da poboljšaju kvalitet života građana.
Reference
*** (2011) Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Službeni glasnik RS, broj 52, 15. jul
*** (2003) Međunarodni standard ISO 2789, Informacije i dokumentacija - međunarodna bibliotečka statistika. Treće izdanje, 15. februar, 15. oktobra 2011, http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=137610
*** (2011) ISO 11620: Informacije i dokumentacija - indikatori performanse biblioteka. 15. oktobar 2011, http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=37692
Borgman, C.L. (1999) What are digital libraries?, Competig vision. Information Processing & Management, 35, 3, str. 9-35
Butigan-Vučaj, T. (2010) Digitalna tvrđava - nacionalna strategija digitalizacije u Srbiji. Kultura, br. 129, str. 63-73
Ljubić, S. (2011) Internet delovanje biblioteka. Čitalište, 10(18): 56-63
Saracevic, T. (2004) Evaluation of digital libraries: An overview. 29. septembar 2004, 1. maj 2012, http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/6098/2/DL_evaluation_Delos.pdf
Stokic-Simoncic, G., Vuckovic, Z. (2010) Information Literacy in Serbia: Initiatives and Strategies. Studies in Informatics and Control, vol. 19, br. 2, str. 177-184
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1235114S
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.