Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 13, br. 50, str. 9-22
Ekonomičnost, efikasnost i efektivnost u javnom sektoru
Alfa univerzitet, Beograd, Srbija
Sažetak
Profit, kao razlika između prihoda i rashoda, jeste osnovna mera uspešnosti poslovanja preduzetnih organizacija u privatnom sektoru, jer je vrednost robe i usluga koje pružaju verifikovana na tržištu. Za organizacije koje ne posluju na profitnoj osnovi i koje se pri prodaji proizvoda i usluga rukovode drugačijim motivima, profit nije merodavan pokazatelj uspešnosti poslovanja. Ta činjenica ukazuje na potrebu da se uvedu dodatna merila uspešnosti poslovanja, od kojih su posebno značajni pokazatelji ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti planiranih i ostvarenih rezultata.
Reference
*** (1995) Auditing of efficiency. Office of the Auditor General of Canada
*** (2001) Accounting standards framework. u: Implementation guide for SAIs: Management discussion and analysis of financial, performance and other information, International Organization of Supreme Audit Institutions
*** (2001) Code of ethics and auditing standards. International Organization of Supreme Audit Institutions
*** (2004) Guidelines for internal control standards for the public sector. International Organization of Supreme Audit Institutions
*** (2004) Implementation guidelines for performance auditing: Standards and guidelines for performance auditing based on IN TOSAI's auditing standards and practical experience. International Organization of Supreme Audit Institutions
*** (2001) Internal control: Providing a foundation for accountability in government. International Organization of Supreme Audit Institutions
*** (1998) The Lima Declaration of guidelines on auditing precepts. International Organization of Supreme Audit Institutions
Beke-Trivunac, J., Stanojević, Lj. (2009) Uloga revizije u upravljanju organizacijom u javnom sektoru. u: Seminar 'Radionica za upravljanje finansijama', Swiss Agency for development and cooperation SDC municipal support programme MSP consalting, PRO i UNDP, Ivanjica, 10. 2009, str. 8-9, priručnik
Beke-Trivunac, J. (2008) Standard 2130 - korporativno upravljanje. Bilten Udruženja internih revizora Srbije, vol. 1, broj 3, str. 33-35
Cohen, A. (2007) Public internal financial control. IIA Research Foundation
Republika Srbija (2005) Zakon o državnoj revizorskoj instituciji
Rowan, J., Pendlebury, M. (2000) Public sector accounting. Harlow: Pearson Education
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.07.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka