Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 22  
Back povratak na rezultate
Motivacija studenata za postignućem u učenju u toku studija
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Problem istraživanja je motivacija studenata za postignućem u učenju u toku studija. U istraživanju se pošlo od opšte pretpostavke da su studenti motivisani za postignućem u učenju u toku studija i od posebnih pretpostavki da će istraživanjem biti izdvojeni činioci i da će biti utvrđeno da ne postoji značajna razlika u njihovoj motivaciji za postignućem u učenju u toku studija u zavisnosti od upisanog studijskog programa i godine studija. Da bi se to utvrdilo, u drugoj polovini 2015. godine, na uzorku od 108 studenata Učiteljskog fakulteta u Prizrenu, sprovedeno je istraživanje koje je prikazano u ovom radu. Podaci prikupljeni istraživanjem obrađeni su faktorskom analizom, Kolmogorov Smirnovim testom, Man-Vitnijevim U testom i analizom varijanse. Faktorskom analizom su izdvojena tri činioca motivacije studenata za postignućem u učenju u toku studija: 1) cilj, 2) ocena i 3) učenje (KMO = 0,833, p = 0,000, zajednička varijansa 63,862%). Kolmogorov-Smirnovim i Man-Vitnijevim U testom je utvrđeno da ne postoji značajna razlika između testiranih uzoraka (Z = 0,621, p = 0,836) i da ne postoji značajna razlika u nivou motivacije za postignućem u učenju u toku studija kod studenata Smera za razrednu nastavu (Md = 85, n = 78) i za vaspitače u predškolskim ustanovama (Md = 86,50, n = 30): U = 1128,500, z = -0,285, p = 0,776. Analizom varijanse je utvrđeno da ne postoji značajna razlika u rezultatima četiri grupe studenata prema upisanoj godini studija u njihovoj motivaciji za postignućem u učenju u toku studija: F (3, 104) = 1,335, p = 0,267.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka