Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44

Sadržaj

članak: 7 od 22  
Back povratak na rezultate
Motivacija učenika osnovne škole za rad i vaspitno-obrazovni uspeh
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresamrpetarrajcevic@gmail.com
Sažetak
Učiteljeva nastojanja da mu učenici steknu i osnaže unutrašnju potrebu za sistematičnim učenjem čine suštinu motivisanja učenika. U ovom slučaju mislimo na osnovnoškolsi uzrast kojem želimo omogućiti učenje sa zadovoljstvom koje treba da s vremenom preraste u samoučenje. Cilj rada je da se propitaju i sistematizuju bitni elementi čije poznavanje i primena najdelotvornije utiču na učenike, kao pokretači da ulože maksimalne napore i raspoložive potencijale, kako bi ostvarili optimalne vaspitno-obrazovne rezultate i tako, pre vremena svoje zrelosti, formirali sposobnosti, navike i želje da sve zadatke i obaveze izvršavaju uz najviše moguće aspiracije. Ovo predstavlja svojevrstan izazov, “test” za učitelje. U mnogome, od njihovog znanja, zainteresovanosti i sposobnosti, zavisi u kojem stepenu će biti uspešni u ovim težnjama, u kojem nivou će se razlikovati jedni od drugih, i koliko će, prema tome, biti poštovani u društvenoj zajednici kojoj pripadaju.
Reference
Andrilović, V., Čudina-Obradović, M. (1985) Psihologija učenja i nastave - psihologija odgoja i obrazovanja III. Zagreb: Školska knjiga
Bakić, V.S. (1897) Opšta pedagogika. Beograd: Državna štamparija Srbije
Bakovljev, M. (1983) Suština i pretpostavke misaone aktivizacije ušesnika u nastavnom saznajnom procesu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Cenić, S.N. (2000) Praćenje i ocenjivanje rada, uspeha i razvoja učenika osnovne škole. Vranje: Učiteljski fakultet
de Montenj, M. (1990) Ogledi. Beograd: Kultura
Đorđević, B., Đorđević, J.Đ. (1992) Svojstva univerzitetskih nastavnika. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Lalić-Vučetić, N. (2007) Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lungulov, B. (2010) Motivacija učenika u nastavi - pretpostavka uspeha u učenju. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 3-4, str. 294-305
Maksić, S.B. (2006) Podsticanje kreativnosti u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Maksić, S.B. (2014) Kako motivisati neuspešne učenike osnovne škole da uče. u: Nastava i učenje - savremeni pristup i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet u Užicu, str. 45-60
Mladenović, V. (1936) Pedagogika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Nikolić, R. (2004) Školska i porodična pedagogija. Izabrani tekstovi za studente učiteljskih fakulteta. Užice: Učiteljski fakultet u Užicu
Poljak, V. (1985) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Rakić, V. (1932) Obrazovanje volje. Beograd: Štamparija 'Simeon Mirotočivi'
Slobodan, V. (2005) Didaktika. Beograd: Elit medica
Smiljanić, V. (2003) Razvojna psihologija. Beograd: Filozofski fakultet
Suzić, N. (2005) Motivacija podsticanjem u univerzitetskoj nastavi. u: Branković D., i sar. [ur.] Inovacije u univerzitetskoj nastavi, Banja Luka: Filozofski fakultet
Šilih, G. (1967) Didaktika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Šutović, M. (2009) Vrednosti i nasilje. Beograd: Čigoja štampa
Trebješanin, B. (2009) Motivacija za učenje. Beograd: Učiteljski fakultet
Vilotijević, M.V. (1999) Didaktika 2 - didaktičke teorije i teorije učenja. Beograd: Naučna knjiga
Vučić, L.R. (2002) Pedagoška psihologija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1509051R
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka