Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 148  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 55, br. 1, str. 223-252
Prvi ministar (premijer) Pete francuske Republike - između značajnog ustavnog položaja i preovlađujuće prakse u senci šefa države
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresamrapajic@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: prvi ministar Pete francuske Republike; organizacija vlade; šef države; polupredsednički sistem; Ustav; politička praksa
Sažetak
Jedna od karakteristika sistema vlasti u Petoj francuskoj Republici je osnažena pozicija šefa države, ali i postojanje prvog ministra kao ustavne kategorije sa značajnom ulogom. Ustavom je predviđena politička odgovornost vlade sa prvim ministrom i ministrima pred parlamentom. Određeni francuski pisci mišljenja su da se premijer javlja kao centralna ličnost ustavne građevine. Ovaj čelnik egzekutive upravlja vladom, kako glasi član 21. Ustava. Takođe, postoje konkretna ovlašćenja koja predsednika vlade stavljaju u poziciju njenog stvarnog šefa. Među najvažnijim ovlašćenjima premijera je njegovo pravo izbora u pogledu članova vlade. To je pravo predlaganja predsedniku Republike imenovanja ali i razrešenja članova vlade. Premijer je ovlašćen da premapotpisuje određene akte predsednika Republike. U slučaju privremene sprečenosti šefa države, predsednik vlade predsedava savetima i komitetima za nacionalnu odbranu, kao i Savetom ministara.U radu se analiziraju ustavne odredbe koje navode na zaključak da je pozicija premijera institucionalno konstruisana kao jaka. Politička praksa, izuzimajući periode kohabitacije, ukazala je da se većina predsednika vlade nalazila u senci uglavnom moćnih šefova države. Iz tog razloga neophodna je analiza političke prakse svih osam predsedničkih vladavina. Pregled već sada dugog političkog života koji traje od 1958.godine upućuje na zaključak da su u njegovom najdužem periodu, predsednici republike dominirali javnom političkom scenom. Premijer u kohabitacionim periodima ima izraženiju ulogu u izvršnoj vlasti. Ipak, devet godina u tri kohabitacije ne mogu da promene centralni zaključak ovog rada da je dominantna politička praksa Pete Republike dovela do toga da je premijer suštinski u senci šefa države.
Reference
Andrews, W.G. (1983) Presidental Government in Gaullist France: A study of Executive-Legislative Relations 1958 - 1974. New York: Sunny Press
Ardant, P. (1991) Le Premier Ministre en France. Paris: Montchrestien
Breban, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Službeni list SRJ
Carcassonne, G. (1997) Les rapports du president français et du premier ministre. Revue française d'administration publique, 83. 397-409
Clift, B., Kuhn, R. (2014) The Hollande Presidency, 2012-2014. Modern & Contemoporary France, 4, 425-434
Cole, A. (2012) The Fast presidency: Nicolas Sarkozy and the political institutions of The Fifth Republic. Contemporary French and Francophone Studies, 3, 311-322
Combis, H. 'Président jupitérien': Comment Macron comptait régner sur l'Olympe (avant les Gilets jaunes). www.franceculture.fr/politique/president-jupiteriencomment-macron-compte-regner-sur-lolympe, 10.april 2021
de Vergotini, Đ. (2015) Uporedno ustavno pravo. Beograd: J. P. Službeni glasnik
Duhamel, O. (2008) Une démocratie à part. Pouvoirs, 126, 17-26
Duverger, M. (1980) A new political system model: Semi-presidential government. European Journal of Political Research, 8(2): 165-187
Elgie, R. (1995) Political Leadership in Liberal Democracies. London: Macmillan press Ltd
Elgie, R. (2003) Political institutions in contemporary France. New York: Oxford University Press
Elgie, R. (2001) What is Divided Government?. u: Elgie Robert [ur.] Divided Government in Comparative Perspective, Oxford University Press Inc, 1-21
Hamon, F. (1984) Vlada i administracija u Francuskoj i Jugoslaviji. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-4, 380-391
Helwett, N. (2007) Nicolas Sarkozy and Legacy of Bonapartism: The French Presidental and Parlamentary Elections of 2007. Modern & Contemporary France, 4, 405-422
Jovanović, P. (2007) Ustavno-pravni položaj Predsednika Republike Srbije u komparativnoj perspektivi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 41, br. 3, str. 123-144
Jovičić, M. (1968) Odgovornost nosilaca javnih funkcija - uporednopravna studija. Beograd: Institut za uporedno pravo
Kam, C., Indridason, I. (2009) Cabinet dynamics and ministerial careers in the French Fifth Republic. u: Dowding Keith, Dumont Patrick [ur.] The Selection of Ministers in Europe: Hiring and Firing, London-New York: Routledge, 41-57
Keeler, J.T.S., Schain, M.A. (1997) Institutions, Political Poker, and Regime Evolution in France. u: von Mettenheim Kurt [ur.] Presidental Institutions and Democratic Politics: Comparing Regional and National Contexts, Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, 84-108
Knapp, A. (2013) Jacques Chirac: Surviving without Leading?. u: Bell David S., Gaffney John [ur.] The Presidents of the French Fifth Republic, New York: Palgrave Macmillan, 159-180
Kreća, M., Milisavljević, B. (2017) Međunarodno pravo predstavljanja (diplomatsko i konzularno pravo). Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje
Lacouture, J. (1993) De Gaulle: The Ruller, 1945-1970. London: Harvill
Lascombe, M. (1981) La Premier Ministre, clef de voute des institutions: L'article 49, alinéa 3 et les autres ... Revue de droit public
Le, P.A. (2008) Droit Constitutionnel. Paris: Economica
Long, M. (1981) Les Services du Premier ministre. Marseille: Presses ubiversitaires d' Aix-Marseille
Madej, M. (2008) Cohabitation: The parliamentary aspect of French semi-presidential system. Polish political science, 37(1), 184-207
Marković, R. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija
Milkov, D. (2016) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja / Administrative law I: Introductory and organizational questions. Novi Sad: Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Nikolić, O. (2013) Izvršna vlast u Francuskoj. u: Nikolić Oliver, Petrov Vladan [ur.] Uvod u pravo Francuske - zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo, 57-72
Orlović, S. (2019) Ustavno pravo. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Orlović, S.P. (2012) Ustavne norme i položaj Vlade Srbije. NBP. Nauka, bezbednost, policija, vol. 17, br. 3, str. 35-45
Orlović, S.P. (2013) Vladavina Ustava ili ustavnog sudstva. Petrovaradin: Univerzitet u Novom Sadu-Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Orlović, S.P., Rajić, N.N. (2018) Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 4, str. 1545-1557
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: M. Pajvančić
Perrineau, P. (2013) Nicolas Sarkozy: 'Sarkozyism', a New Presidential Leadership. u: Bell David S., Gaffney John [ur.] The Presidents of the French Fifth Republic, New York: Palgrave Macmillan, 181-195
Popović, D. (2017) Comparative government: In the Early Twenty-First Century. Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Law-Institute of Comparative Law
Rapajić, M. (2016) Izvršna vlast u polupredsedničkim sistemima. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu-Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Simović, V. (1955) Ustavna reforma i neke karakteristike posleratnog ustavnog razvitka u Francuskoj. Arhiv za pravne i društvene nauke, 4, 414-429
Skach, C. (2005) Borrowing constitutional designs: Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic. Princeton-Oxford: Princeton University Press
Slater, M. (1985) Contemporary French Politics. London: Macmillan
Suleiman, E. Presidentialism and Political Stability in France. u: Linz Juan J., Valenzuela Arturo [ur.] The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 137-162
Vasović, V. (2006) Savremene demokratije. Beograd: JP Službeni glasnik, tom I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns55-32351
primljen: 21.05.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci