Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 6 od 148  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 1, str. 173-194
Funkcije preambule ustava i osobenosti preambule Ustava Republike Srbije
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresadarko.simovic@kpu.edu.rs
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak
Za razliku od normativnog dela ustava, čija je osnovna funkcija pravnog karaktera, preambulu ustava odlikuju prevashodno sociološke funkcije. One su brojnije, ali su međusobno povezane, tako da je jedna sociološka funkcija, po pravilu, povezana i sa većinom ostalih socioloških funkcija. Međutim, moguće je i da pojedine funkcije preambule budu u koliziji. Na osnovu komparativne analize savremenih ustava može se govoriti o sledećim sociološkim funkcijama preambule: simboličkoj, legitimacijskoj, integrativnoj, ideološkoj, edukativnoj i programskoj. Pored socioloških funkcija, preambula može imati, i to znatno ređe, pravnu funkciju. Kada je reč o preambuli Ustava Republike Srbiji, njena sadržina je usmerena na određivanje teritorijalnog identiteta države. U tom smislu, može se zaključiti da dominira simbolička funkcija preambule Ustava. U njoj se, bez obzira na to što ona sadržinski ne pruža ništa novo u odnosu na normativni deo Ustava, svečanim tonom naglašava da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.
Reference
Ademović, N., Marko, J., Marković, G. (2012) Ustavno pravo Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fondacija Konrad Adenauer
Chang, W.C., Law, D. (2018) Constitutional dissonance in China. u: Jacobsohn G., Schor M. [ur.] Comparative Constitutional Theory, Edgar Publishing, 476-514
Đorđević, J. (1986) Ustavno pravo. Beograd
Forkosch, M. (1968) Who are the people in the preamble to the constitution. Case Western Reserve Law Review, 19(3), 644-712
Frosini, J. (2017) Constitutional preambles: More than just a narration of history. University of Illinois Law Review, 2, 603-628
Frosini, J. (2012) Constitutional preambles at a crossroads between politics and law. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore
Ginsburg, T., Foti, N., Rockmore, D. (2014) 'We the peoples': The global origins of constitutional preambles. George Washington International Law Review, 46, 101-136
Haberle, P. (2002) Ustavna država. Zagreb: Politička kultura
Habib, A. (2016) Primacy and efficacy of preamble propositions in India and Bangladesh. International Journal of Law and Management, 6, 660-672
Jovičić, J. (1977) O ustavu. Beograd: Savremena administracija
Kelzen, H. (2010) Opšta teorija prava i države. Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Kutlešić, V. (2004) Ustavi bivših socijalističkih država Evrope. Beograd
Kutlešić, V. (2010) Preambule ustava - uporedna studija 194 važeća ustava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 58, br. 2, str. 60-76
Law, D. (2016) Constitutional archetypes. Texas Law Revie, 95(2), 153-243
Mikić, V. (2014) Funkcije preambula savremenih ustava. Pravni zapisi, vol. 5, br. 2, str. 432-447
Orgad, L. (2010) The preamble in constitutional interpretation. International Journal of Constitutional Law, 8(4), 714-738
Orlović, S.P. (2014) Najviši pravni akti u autonomiji Vojvodine. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 48, br. 2, str. 257-287
Pactet, P., Mélin-Soucramanien, F. (2009) Droit constitutionnel. Paris: LGDJ
Petrov, V., Stanić, M. (2019) Religijski elementi u preambulama ustava sa posebnim osvrtom na evropske zemlje. u: Čolović V., i dr. [ur.] Državno - crkveno pravo kroz vekove, Beograd - Budva: Institut za uporedno pravo, 341-356
Pieterse, M. (2005) What do we mean when we talk about transformative constitutionalism?. SA Public Law, 20(1), 155-166
Platon (1990) Zakoni. Beograd
Roach, K. (2001) The uses and audiences of preambles in legislation. McGill Law Journal, 47, 129-159
Robbers, G. (2010) Religion and Law in Germany. Kluwer Law International
Simović, D., Petrov, V. (2018) Ustavno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijski univerzitet
Simović, D. (2017) Ustavna rigidnost i aporije revizione vlasti u Republici Srbiji. u: Šarčević E., Simović D. [ur.] Reviziona vlast u Srbiji, Sarajevo: Fondacija Centar za javno pravo, 63-89
Simović, D. (2018) Internacionalizacija ustavnog prava - primer Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 15-30
Simović, D.Z. (2019) Da li je teritorijalna autonomija Vojvodine deo ustavnog identiteta Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 53, br. 3, str. 803-832
Smerdel, B., Sokol, S. (2007) Ustavno pravo. Zagreb
Stanić, M. (2019) Nosilac suverenosti u ustavnim preambulama. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2, 123-142
Vukas, B. (2013) Pravnopovijesne reference u ustavnim preambulama država srednje i jugoistočne Europe u postkomunističkom razdoblju. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 63(5-6), 1233-1255
Winckel, A. (2001) A 21st century constitutional preamble: An opportunity for unity rather than partisan politics. University of New South Wales Law Journal, 24(3), 636-648
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-25886
primljen: 27.03.2020.
objavljen u SCIndeksu: 05.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci