Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:86
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:79

Sadržaj

članak: 10 od 148  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 17, br. 2, str. 95-108
Pravni značaj preambule - sa posebnim osvrtom na ustavno-pravni značaj
Megatrend Univerzitet, Beograd

e-adresasnezana.ra26@gmail.com
Ključne reči: deklaracija; pravna obaveznost; uvod; ustav; cilj pravnog akta
Sažetak
Preambula je savremeni način definisanja nekih elemenata akta koji se odnose na određenu materiju, a uobičajeno je smeštena u uvodnom delu akta na koji upućuje. Ona je sadržana kako u pravnim aktima, posebno u pravnim poslovima odnosno ugovorima, tako i u ostalim pisanim aktima, koji ne moraju biti pravne prirode. Njeno polje primene je zato široko rasprostranjeno. Centralno pitanje koje se u vezi sa preambulom postavlja jeste u kojoj meri ona obavezuje i u tom pogledu ima različitih pristupa. Naročiti značaj preambula ima u ustavnopravnoj oblasti. Ona tada obično sadrži deklaraciju o motivu za donošenje ustava, o politički važnim momentima iz istorije, ciljeve novog ustavnog uređena, a takođe može sadržati i rešenje nekog aktuelnog i važnog problema odnosno političkog pitanja. U poslednja dva slučaja pravna obaveznost preambule se ne dovodi u pitanje. U teoriji ima i drugačijih shvatanja pravne obaveznosti preambule.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije od 2006. Službeni glasnik RS, broj 98
Biro za zaštitu sloboda i prava (2004) Ustav Savezne Republike Nemačke. Prava čoveka, br.9-10
Biro za zaštitu sloboda i prava (2002) Ustav Demokratske Republike Austrije. Prava čoveka, br.3-4
Campbell, B.H. (1998) Black's law dictionary. St. Paul (MN): West publishing Co, sixth edition
Cigoj, S. (1987) Uloga kauze u aspektima naknade ugovorne štete. u: Ugovori u međunarodnoj trgovini, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Đorđević, J. (1975) Ustavno pravo. Beograd: Savremena administracija, http://www.contractstandards.com/public/clauses/preamble (15.08.2018.)
Đorđević, J. (1980) Politički sistem. Beograd: Savremena administracija
Ferrajali, L. (2012) Ustavna demokratija. Revus - Revija za ustavno teorijo in filozofijo, za ustavno teorijo in filozofijo, 18, https://journals.openedition.org/revus/2303 connection on 22.10.2018
Kutlešić, V. Preambula Ustava - uporedna studija 194 važeća Ustava. www.anali.ius.bg.ac.rs/A2010-2/Anali%202010-2%20str.%20060-076.pdf connected on 22.10 2018
Lukić, R. (1983) Metodologija prava. Beograd: Naučna knjiga
Lukić, R. (1963) Uvod u pravo. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Parliament of Finland-Ministry for foreign affairs and the Ministry of justice (2001) The constitution of Finland. Vammala
Perović, S. (1987) Nedopušteni ugovori u spoljnoj trgovini. u: Ugovori u međunarodnoj trgovini, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Reyntjens, F., ed. (1988) Constitutions African. Bruxelles
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev2002095R
primljen: 25.09.2018.
prihvaćen: 10.02.2019.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci