Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 377-398
Pravne škole sunitskog islama i osvrt na poreski pristup Ibn Taimije i Muhameda Abd al-Vahaba
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresabrkic.mihailo@gmail.com
Ključne reči: šerijat; fikh; porez; Ibn Taimija; vahabizam
Sažetak
Ovaj rad daje prikaz dominantnih pravnih škola sunitskog islama i duodecimalnih šiita - džafarita. Istraživanje posebno ukazuje na koncepcije poreske politike Ibn Taimije, koji se, među srednjevekovnim muslimanskim teolozima i naučnicima, najviše bavio pitanjem oporezivanja. Radovi Ibn Taimije, nastavljača hanbalitske škole, značajno su uticali na stvaranje doktrine i učenje Muhameda Abdul Vahaba i vahabitskog verskog pokreta u celini, koji je od samih početaka imao političke naznake. Vahabizam je danas vladajuća doktrina islama u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Ima veliki uticaj na verska, pravna, politička i ekonomska pitanja, kao i ukupan društveni život, i u drugim arapskim monarhijama Persijskog zaliva, koje objedinjava članstvo u Zalivskom savetu za saradnju - Gulf Cooperation Council (GCC).
Reference
Abdul, A.I. (1988/1996) Economic concepts of Ibn Taimiyah. Leicester: Islamic Foundation, 1408 H. Reprinted 1417
Ahmad, M. (2009) Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the enemy?. Beirut–London–Washington: Conflicts Forum, 11-12
Algar, H. (2002) Wahhabism: A Critical Essay. NY: Islamic Publications International
Benić, Đ. (2017) Islamska ekonomska misao u Srednjem vijeku. Ekonomski pregled, Zagreb, 68, 577
Esposito, J.L. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Oxford: Oxford University Press
Garcia-Arenal, M., ur. (2001) Conversions islamiques: Identites religieuses en Islam mediterraneen. Paris
Ghazanfar, S.M. (2003) Medieval Islamic thought: Filling the great gap in European economics. u: Explorations in medieval Arab-Islamic economic thought: Some aspects of Ibn Taimiyah's economics, London: Taylor & Francis Group, 58
Hašim, K.M. (2016) Zakon i društvo - Uzajamni odnos objave i nezavisnog rasuđivanja u šerijatu. u: Džon L. Espozito [ur.] Oksfordska istorija islama, Beograd: Clio, 2. srpsko izdanje, 125
Hiti, F. (1988) Istorija Arapa - od najstarijih vremena do danas. Sarajevo: Veselin Masleša
Karawan, I.A., Esposito, J.L. (1995) The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. Oxford: Oxford University Press
Kulenović, T. Politicki-islam. 108. Internet sajt: http://www.skripta.info/wp-content/uplo- ads/2016/03/Tarik-Kulenovic-Politicki-islam.pdf. Pregled 10.01.2018
Laoust, H. (1989) Raskoli u islamu. Zagreb: Naprijed, prevod sa francuskog Tarik Haverić
lbn Taimiyah (1971) Al-Siyiisah al-Shar'iyah. Cairo: Dar al-Sha'b, 153
Shahi, A. (2013) The Politics of Truth Management in Saudi Arabia. Abingdon: Routledge
Shaikh, N.H.M.K. (1995) The Concept of Bid'a in Islamic Sharia. Nottingham and Trent University, Wednesday 25th January, pregledano 18.10.2017
Taymiya, I. (2007) Public Duties in Islam: The Institution of theHisbah. Leicester: Islamic Foundation
Vinsent, Dž. (2016) Kornel Plod drveta saznanja - Odnos vere i prakse u islamu. u: Džon L. Espozito [ur.] Oksfordska istorija islama, Beograd: Clio, 2. srpsko izdanje, 112
Wood, G. (2015) Što ISIS stvarno želi?. The Atlantic, prevod sa engleskog Marijan Martinović, tekst na: http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/pregled 20.10.2016
Yaran, R. Bid'at. Tiirkiye Diyanet Vakfi Islam Ansik/opedisi, VI, 129
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-17191
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka