Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 89, br. 1, str. 44-54
Refundacija poreza kupcu prvog stana
Centar za pravna i finansijska istraživanja, Beograd
Ključne reči: refundacija; porez na dodatu vrednost; prvi stan za stanovanje
Sažetak
Refundacija PDV kupcu prvog stana važno je socijalno pitanje koje u suštini predstavlja poresku olakšicu u rešavanju stambenog problema, kako mladih, tako i starijih građana koji iz određenih društveno-ekonomskih razloga nisu bili u mogućnosti da reše ovaj problem. Refundacija PDV kupcu prvog stana propisana je odredbom čl. 56a u okviru glave 10 Povraćaj, refakcija i refundacija poreza na dodatu vrednost Zakona o porezu na dodatu vrednost, kada se radi o kupovini novog stana (prvi prenos svojine). Kada je u pitanju kupovina već korišćenog stana, kupac prvog stana, pod propisanim uslovima iz Zakona o porezima na imovinu ostvaruje oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava.
Reference
*** (2001-2014) Zakon o porezima na imovinu. Službeni list SRJ, br. 26/01, broj 42/02 - odluka SUS, Službeni glasnik RS, br. 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13, 68/14
*** (2008) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Službeni list RS, br. 83
*** (2004-2015) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15
*** (2004-2014) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV. Službeni glasnik RS, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14
*** (2006) Council directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax. Official journal, L 347 of 11.12.2006
Hrustić, H. (2015) Harmonizacija poreskog zakonodavstva Srbije sa poreskim pravom Evropske Unije. Pravo i privreda, vol. 53, br. 7-9, str. 438-452
Hrustić, H. (2008) Javne finansije i poresko pravo. Beograd: Službeni glasnik RS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1701044H
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka