Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 70  
Back povratak na rezultate
2017, br. 199-200, str. 95-105
Varijabilnost morfoloških osobina ploda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz Novog Sada
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti
dUniverzitet Educons, Fakultet zaštite životne sredine, Sremska Kamenica

e-adresaernavastag@protonmail.ch
Projekat:
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Ključne reči: Quercus robur L.; Srbija; Novi Sad; varijabilnost; morfologija ploda; dužina; širina; koeficijent izduženosti; masa
Sažetak
U istraživanju je posmatrano ukupno 17 stabala hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) koji se nalaze u drvoredu u Novom Sadu, na Bulevaru vojvode Stepe (N 45o 25'61.75', E 19 o79'73.47'). Sa svakog stabla je tokom oktobra 2017. godine metodom slučajnog uzorka sakupljeno po 50 žira - radi istraživanja varijabilnosti genotipova na osnovu morfoloških osobina ploda. Ispitivani su morfološki parametri dužina ploda (mm), širina ploda (mm), koeficijent izduženosti (odnos dužine i širine ploda) i masa ploda (g). Rezultati jednofaktorske analize varijanse ukazuju na statistički značajne razlike između plodova posmatranih genotipova hrasta lužnjaka. U slučaju parametra izduženosti ploda (odnos dužine i širine ploda), utvrđena F vrednost se pokazala kao najveća (F= 99.36) i na nivou je statističke značajnosti od p<0.001. Za dužinu ploda utvrđena je vrednost F=97.86 na nivou značajnosti od p<0.001, za masu ploda F=5.844 na nivou značajnosti od p<0.05, dok se razlike između srednjih vrednosti širine ploda pokazale kao statistički ne signifikantne. Na osnovu analiziranih podataka moguće je izdvojiti individue 1,2,6,11,12,13,16,17, koje se po poželjnim karakteristikama ploda (veća dužina, širina i masa ploda) izdvajaju od ostalih i predstavljaju osnovu za dalja istraživanja. U narednom periodu će biti sprovedena istraživanja vezano, kako za uticaj veličine semena na morfološke karakteristike sejanca hrasta lužnjaka, tako i na otpornost sejanaca prema abiotičkim faktorima stresa (suša, itd.).

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka