Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 69, br. 1-2, str. 53-57
Atipična Kavasakijeva bolest
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine + Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

e-adresamilenabjelica@yahoo.com
Sažetak
Uvod. Kavasakijeva bolest je akutni vaskulitis koji se prvenstveno javlja kod dece mlađe od 5 godina. Etiologija bolesti je još uvek nepoznata. Dijagnostički kriterijumi za Kavasakijevu bolest su povišena telesna temperatura i najmanje četiri od pet dodatnih kliničkih znakova. O atipičnoj Kavasakijevoj bolesti treba misliti kod sve dece sa neobjašnjivom febrilnošću koja traje duže od 5 dana, koja je praćena sa dva ili tri dodatna klinička znaka. Dijagnoza atipične Kavasakijeve bolesti bazirana je na ehokar- diografskom nalazu koji ukazuje na zahvaćenost koronarnih arterija. Srčane komplikacije, najčešće aneurizma koronarnih arterija, sreću se kod oko 20-25% nelečenih pacijenata i kod oko 4% lečenih pacijenata. Prikaz slučaja. Opisan je slučaj atipične Kavasakijeve bolesti kod odojčeta uzrasta 3,5 meseca. Po postavljanju dijagnoze dete je primilo visoke doze intravenskih imunoglobulina, sa inicijalnim uvođenjem ibuprofena, potom i aspirina, uz dobar klinički odgovor. S obzirom na prisustvo aneurizme koronarnih arterija, dalja terapija je nastavljena aspirinom i klopidogrelom naredna tri meseca, potom samo aspirinom tokom dve godine. Došlo je do postepene regresije promena na koronarnim krvnim sudovima, sve do normalizacije ehokardiografskog nalaza nakon dve godine. Zaključak. Kavasakijeva bolest je drugi po učestalosti vaskulitis u dečjem uzrastu, te treba biti uključena u diferencijalnu dijagnozu kod svakog deteta sa prolongiranom febrilnošću nepoznatog uzroka. U slučajevima kada nisu prisutni svi klinički kriterijumi bolesti, ali je utvrđeno postojanje promena na koronarnim krvnim sudovima, potrebno je razmotriti atipičnu Kavasakijevu bolest.
Reference
Billoo, A.G., Lone, S.W., Siddiqui, S., Atiq, H. (2009) Incomplete Kawasaki disease: Are we missing it?. J Pak Med Assoc, 59(1): 42-3
Cox, J.R., Sallis, R.E. (2009) Recognition of Kawasaki disease. Perm J, 13(1): 57-61
Deaconu, A., Voda, D., Popovici, B., Ispas, M. (2012) Atypical Kawasaki disease case report. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 5(54): 105-13
Eleftheriou, D., Levin, M., Shingadia, D., Tulloh, R., Klein, N.J., Brogan, P.A. (2014) Management of Kawasaki disease. Arch Dis Child, 99(1): 74-83
Jamieson, N., Singh-Grewal, D. (2013) Kawasaki Disease: A Clinician’s Update. International Journal of Pediatrics, 2013: 1-7
Kara, A., Tezer, H., Devrim, I., Korkmaz, K.E., Karagoz, T., Ozer, S., i dr. (2006) Kawasaki disease: A case report in extreme of pediatrics. Infect Dis Pract, 14: 333-4
Kuzmanović, S., Rončević, N., Stojadinović, A. (2006) Febrilnost bez fokusa kod dece uzrasta do 36 meseci. Medicinski pregled, vol. 59, br. 3-4, str. 187-191
Lee, S.T., Nar, M.Y., Kua, K.E., Chen, W.C., Wang, N.K. (2007) Kawasaki disease presenting as cervical lymphadenitis and a retropharyngeal abscess: A case report. FJJM, 5(4): 221-6
Manlhiot, C., Yeung, R.S.M., Clarizia, N.A., Chahal, N., McCrindle, B.W. (2009) Kawasaki Disease at the Extremes of the Age Spectrum. Pediatrics, 124(3): e410-e415
Newburger, J.W. (2004) Diagnosis, Treatment, and Long-Term Management of Kawasaki Disease: A Statement for Health Professionals From the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Associat. Circulation, 110(17): 2747-2771
Owa, J.A., Ahmad, N., Abusrair, H.A., Shawfey, S.H. (1995) Kawasaki disease: Report of three cases. Bahrain Med Bull, 17(2)
Rashid, AKM., Kamal, S., Ashrafuzzaman, Md., Mustafa, K. (2015) Kawasaki Disease and Its Treatment - An Update. Current Rheumatology Reviews, 10(2): 109-116
Tizard, E.J. (2005) Complications of Kawasaki disease. Current Paediatrics, 15(1): 62-68
Tsai, H.C., Chang, L.Y., Lu, C.Y., Shao, P.L., Fan, T.Y., Cheng, A.L., i dr. (2015) Transmission of acute infectious illness among cases of Kawasaki disease and their household members. J Formos Med Assoc, 114(1): 72-6
Williams, R.V., Minich, L.L., Tani, L.Y. (2001) Pharmacological Therapy for Patients with Kawasaki Disease. Paediatric Drugs, 3(9): 649-660
Yu, H., Lee, S., Sohn, S. (2006) Infliximab treatment for a patient with refractory Kawasaki disease. Korean Journal of Pediatrics, 49(9): 987
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1602053R
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka