Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 64, br. 1-2, str. 70-74
Značaj krioglobulinemije u hroničnoj infekciji virusom hepatitisa C
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
Ključne reči: krioglobulini; HCV; vaskulitis
Sažetak
Uvod: Hronična infekcija virusom hepatitisa C (HCV) je često povezana sa brojnim ekstrahepatičkim manifestacijama.Cirkulišući mešoviti krioglobulini se otkrivaju u 40-60% pacijenata inficiranih HCV-om, dok se krioglobulinemijski vaskulitis javlja u 5-10% slučajeva. Prema našem saznanju, za našu populaciju nema pouzdanih podataka o prevalenci krioglobulinemije u hroničnoj HCV infekciji. Cilj: Utvrditi učestalost krioglobulinemije u hroničnoj HCV infekciji i ispitati njen klinički značaj. Pacijenti i metode: Ispitivanjem je obuhvaćeno 45 pacijenata (24 žene, 21 muškarac), srednje starosti 51,4 god. (rang 22-67) sa hroničnom HCV infekcijom srednjeg trajanja bolesti od 8,8 god. (rang 1-24). Utrvrđivani su i analizirani svi važni klinički nalazi i podaci. Krioglobulini su određivani standardnom procedurom. Prisustvo autoantitela određivano je standardnom tehnikom indirektne imunofluorescence. Koncentracije C3 i C4 komponente komplementa i reumatoidnog faktora određivane su nefelometrijski. Rezultati: Kod 15 pacijenata (33%) utvrđeno je prisustvo krioglobulina i većina njih je bila bez simptoma. Utvrdili smo da pacijenti sa krioglobulinemijom značajno češće imaju izraženu malaksalost, purpuru, ulceracije na koži (p<0,01) i perifernu neuropatiju (p<0,05) u odnosu na pacijente koji nemaju krioglobuline. Takođe, ova grupa pacijenata ima niže (p<0,01) koncentracije C4 od pacijenata bez krioglobulinemije. Zaključak: Krioglobulini imaju značajnu ulogu u patogenezi ekstrahepatičkih manifestacija u HCV infekciji. Blagovremeno otkrivanje prisustva krioglobulina može poboljšati lečenje i prognozu pacijenata sa hroničnom HCV infekcijom.
Reference
Brouet, J., Clauvel, J., Danon, F., Klein, M., Seligmann, M. (1974) Biologic and clinical significance of cryoglobulins. American Journal of Medicine, 57(5): 775-788
Cacoub, P., Saadoun, D., Limal, N., Léger, J.M., Maisonobe, T. (2005) Hepatitis C virus infection and mixed cryoglobulinaemia vasculitis: a review of neurological complications. AIDS, 19(Suppl 3): S128-S134
Ferri, C., Mascia, M.T. (2006) Cryoglobulinemic vasculitis. Current Opinion in Internal Medicine, 5(2): 173-182
Gorevic, P.D. (2012) Rheumatoid Factor, Complement, and Mixed Cryoglobulinemia. Clinical and Developmental Immunology, 2012: 1-6
Lauer, G.M., Walker, B.D. (2001) Hepatitis C virus infection. N Engl J Med, 345(1): 41-52
Meltzer, M., Franklin, E.C., Elias, K., McCluskey, R.T., Cooper, N. (1966) Cryoglobulinemia-A clinical and laboratory study. American Journal of Medicine, 40(6): 837-856
Saadoun, D., Landau, D.A., Calabrese, L.H., Cacoub, P.P. (2007) Hepatitis C-associated mixed cryoglobulinaemia: a crossroad between autoimmunity and lymphoproliferation. Rheumatology, 46(8): 1234-1242
Sansonno, D., Carbone, A., de Re, V., Dammacco, F. (2006) Hepatitis C virus infection, cryoglobulinaemia, and beyond. Rheumatology, 46(4): 572-578
Sansonno, D., Dammacco, F. (2005) Hepatitis C virus, cryoglobulinaemia, and vasculitis: immune complex relations. Lancet Infectious Diseases, 5(4): 227-236
Wong, V.S., Egner, W., Elsey, T., Brown, D., Alexander, G.J.M. (1996) Incidence, character and clinical relevance of mixed cryoglobulinaemia in patients with chronic hepatitis C virus infection. Clinical and Experimental Immunology, 104(1): 25-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.