Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 48, br. 1, str. 29-39
Poboljšani protokol za prirodno konvektivno sušenje bundeve
Renewable Energy Development Centre (CDER), Solar Thermal and Geothermal Energy Division, Algiers, Algeria

e-adresaa.bouhdjar@cder.dz
Ključne reči: slobodan protok vazduha; optimizacija energije; konfiguracija uzorka; povrće; Page model; difuzivnost
Sažetak
Najefikasniji način očuvanja poljoprivrednog proizvoda je sušenje. Međutim, sušenje povrća je postupak koji troši energiju. U ovom radu, razmatra se konvektivno sušenje bundeve sa ciljem iznalaženja režima sušenja koji smanjuje vreme sušenja i minimizira potrošnju toplote. U radu se razmatra i uticaj konfiguracije uzorka na efikasnost sušenja i ispituju se uzorci bundeve u obliku kriške i kocke. Uzorci su pod-vrgnuti protoku vazduha sa slobodnom konvekcijom na različitim temperaturama (40 °C, 46 °C, 52 °C i 60 °C) za svaku seriju. Takođe je uzet u obzir i režim sušenja sa promenljivom temperaturom vazdušne struje. Krive sušenja su fitovane korišćenjem široko upotrebljavanih modela kod modelovanja tankoslojnog sušenja. Eksperimentalni podaci su se najbolje uklapali u izmenjeni Pejdžov model. Efektivni koeficijent difuzivnosti određen je za svaku seriju preko nagiba krive promene sadržaja vlage. Pokazalo se da je difuzivnost velika, a vreme sušenja kratko za ispitivane visoke temperature sušenja. Procesi sušenja za uzorke bundeve u obliku kocke bili su efikasniji u odnosu na one u obliku kriške. Pri primeni režima sušenja sa promenljivom temperaturom vazdušne struje na uzorke bundeve u obliku kocke, analiza podataka pokazala je da je efektivna difuznost bila veća u trećoj fazi u poređenju sa svim ostalim ispitivanim temperaturama sušenja, dok je ukupno vreme sušenja bilo je slično onom dobijenom u režimu sušenja na visokoj temperaturi. Ovim postupkom ukupno potrošena energija bila je mnogo manja, a vreme sušenja kraće.
Reference
Arévalo-Pinedo, A., Murr, F.E.X. (2007) Influence of pre-treatments on the drying kinetics during vacuum drying of carrot and pumpkin. Journal of Food Engineering, 80: 152-156
Bantle, M., Käfer, T., Eikevik, T.M. (2013) Model and process simulation of microwave assisted convective drying of clipfish. Applied Thermal Engineering, 59: 675-682
Bouhdjar, A., Semai, H., Boukadoum, A., El, M.S., Mazari, A., Semiani, M., Amari, A. (2020) Improved procedure for natural convection garlic drying. Acta Technologica Agriculturae, 2: 92-98
Crank, J. (1979) The mathematics of diffusion. Great Britain: Oxford Press
Crapiste, G.H., Whitaker, S., Rotstein, E. (1988) Drying of cellular material: I: A mass transfer theory. Chemical Engineering Science, 43(11): 2919-2928
Doymaz, I. (2007) The kinetics of forced convective air-drying of pumpkin slices. Journal of Food Engineering, 79(1): 243-248
Esturk, O., Soysal, Y. (2010) Drying properties and quality parameters of dill dried with intermittent and continuous microwave-convective air treatments. Journal of Agricultural Science, 16: 26-36
Incropera, F.P., de Witt, D.P. (1996) Introduction to heat transfer. New York: Wiley, 3rd ed
Kocabiyik, H. (2010) Combined infrared radiation and hot air drying. u: Pan Z.; Atungulu G.G. [ur.] Infrared Heating for Food and Agricultural Processing, CRC Press Taylor, 101-116
Luikov, A.V. (1968) Analytical heat diffusion theory. New York: Academic Press
Madamb, P.S., Driscoll, R.H., Buckle, K.A. (1996) The thin layer drying characteristics of garlic slices. Journal of Food Engineering, 29: 75-97
Nawirska-, A.F.A., Kucharska, A.Z., Sokół-Łpetowska, A., Biesiada, A. (2009) Drying kinetics and quality parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods. Journal of Food Engineering, 94 (2009), str. 14-20
Ortiz-Garcia-carrasco, B., Yanez-Mota, E., Pachecoaguirre, F.M., Ruiz-Espinosa, H., Garcia-Alvarado, M.A., Cortes-Zavaleta, O., Ruiz-Lopéz, I.I. (2015) Drying of shrinkable food products: Appraisal of deformation behavior and moisture diffusivity estimation under isotropic shrinkage. Journal of Food Engineering, 144: 138-147
Perez, N.E., Schmalko, M.E. (2009) Convective drying of pumpkin: Influence of pre-treatment and drying temperature. Journal of Food Process Engineering, 32: 88-103
Roongruangsri, W., Bronlund, J.E. (2015) A review of drying processes in the production of pumpkin powder. International Journal of Food Engineering, 11: 789-799
Ruhanian, S., Movagharnejad, K. (2016) Mathematical modeling and experimental analysis of potato thin-layer drying in an infrared-convective dryer. Engineering in Agriculture, Environment and Food, 9: 84-91
Seremet, L., Botez, E., Nistor, O.V., Andronoiu, D.G., Mocanu, G.D. (2016) Effect of different drying methods on moisture ratio and rehydration of pumpkin slices. Food Chemistry, 195: 104-109
Süfer, Ö., Sezer, S., Demir, H. (2017) Thin layer mathematical modeling of convective, vacuum and microwave drying of intact and brined onion slices. Journal of Food Processing and Preservation, 41(6): e13239-e13239
Tunde-Akintunde, T.Y., Ogunlakin, G.O. (2013) Mathematical modeling of drying of pretreated and untreated pumpkin. Journal Food Science and Technology, 50: 705-713
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ffr48-31341
primljen: 16.03.2021.
revidiran: 31.05.2021.
prihvaćen: 03.06.2021.
objavljen onlajn: 15.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka