Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 21  
Back povratak na rezultate
Eksperimentalno istraživanje radnih i dinamičkih karakteristika prototipa adsorpcionog filtera
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija

e-adresamiomir.raos@znrfak.znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža (MPNTR - 43014)

Ključne reči: ventilacija; prečišćavanje vazduha; adsorpcioni filter
Sažetak
Cilj rada predstavlja istraživanje strujno-termičkih, radnih i dinamičkih parametara (brzine gasne smeše, protoka, padova pritiska, temperatura, vlažnosti, koncentracija test hemijskih zagađujućih supstanci, stepena korisnosti) i karakteristika prototipa adsorpcionog filtra u filtroventilacionom sistemu. U radu su izloženi rezultati dela eksperimentalnih istraživanja sprovedenih na originalnoj aparaturi u okviru Laboratorije za upravljanje kvalitetom vazduha na Fakultetu zaštite na radu u Nišu. Ispitivanje strujno termičkih, radnih i dinamičkih parametara posmatranog prototipa adsorpcionog filtra vršeno je na eksperimentalnoj aparaturi sa promenjivim protokom gasne smeše. Eksperimentalni podaci registrovani su odgovarajućom merno akvizicionom opremom čime je dobijena slika o ponašanju prototipa adsorpcionog filtra u odnosu na simulirane parametre gasne smeše. Merenjem i akvizicijom ostvaruju se pretpostavke za identifikaciju posmatranog procesa, a time i mogućnost modeliranja i upravljanja parametrima procesa.
Reference
*** (1998) Isobutylene CAS: 115-11-7: Product identification. Randor, PA, USA: Airgas Inc
Envirocarb, T.M. (2004) Adsorption capacity, Chemviron Carbon, Application & Service Bulletin, European operations of Calgon Carbon Corporation, Belgium. Pittsburg: Calgon Carbon
Raos, M., Živković, Lj., Todorović, B., Živković, N., Đorđević, A., Radosavljević, J. (2011) Modeling of parameters of the air purifying process with a filter-adsorber type purifier by use of neural network. Strojarstvo, 53, 3, 165-170
Raos, M., Živković, L., Đorđević, A., Todorović, B. (2009) Modeliranje karakteristika prečistača gasova tipa filter-adsorber neuronskom mrežom. Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology, 7(1): 23-31
Raos, M., Živković, L., Đorđević, A., Živković, N., Radosavljević, J. (2010) Koncept integrisanog prečistača gasova tipa filter-adsorber. Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and Technology, vol. 8, br. 1, str. 57-66
Raos, M., Živkovic, L., Živkovic, N., Todorovic, B.T. (2005) Modeliranje prečistača gasova primenom neuronske mreže. Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, vol. 2, br. 5, str. 485-492
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.2298/FUPCT1201051R
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka