Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 1, str. 43-52
Verski turizam i mogući negativni efekti u odnosu na manastire
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Blace
bMK MOUNTAIN RESORT DOO, Kopaonik

e-adresaverica_micunovic@yahoo.com
Ključne reči: verski turizam; kultura i kulturno nasleđe; negativni efekti; preoblikovanje manastira u muzeje
Sažetak
Verski turizam zauzima značajno mesto na globalnom nivou. Koliko se turizam bavi verskim turizmom u Srbiji i od kakvog značaja je ova grana turizma za dalji razvoj turizma u našoj zemlji. Da li pored pozitivnih efekata može imati i negativne efekte, i u kolikoj meri. Da li bi stavljanje akcenta na verski turizam u Srbiji primetno uticalo na smanjenje broja nezaposlenih? Neosporno je da svakodnevne posete manastirima od strane turista, ne i vernika, ometaju rad i način života sveštenika. Krajnji efekat poseta verskim objektima, pored pozitivnog efekta za kulturu i kulturno nasleđe, može da rezultira preoblikovanjem manastira u muzeje a tako SPC gubi na značaju.
Reference
*** (2012) Turistički informator Srbije: Za verski turizam nema krize. [online] Dostupno na http://www.tourism.in.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=2048%3Aza-verski-turizam-nema-krize&Itemid=68
*** Uredba za unitrašnji i spoljašnji manastirski život. Svetoslavlje.org [online] Dostupno na [Pristup 20. 02. 2015 ]; http://www.svetosavlje.org/biblioteka/zakoni/uredba-za-unutrasnji-i-spoljasnji-manastirski-zivot.htm
Čomić, Đ. (2000) Putovanje kroz geopanoptikon. Beograd: Savezni centar ugostiteljstva i hotelijerstva
Israel news (2013) Jerusalim planira da privuče 10 miliona turista godišnje. [online] Dostupno na http://isra-news.net/2013/04/jerusalim-planira-da-privuce-10-miliona-turista-godisnje
Ivanović, S., Rot, E. (2014) Razvoj preduzetništva u destinaciji verskog turizma. Turističko poslovanje, br. 14, str. 61-70
Kongres srpskog ujedinjenja Srbija Manastiri Srbije. [pdf] Dostupno na [Pristup 21. 02. 2015 ]; http://www.kongressrbija.org/uploads/1/1/9/2/11921599/01-manastiri_stampa.pdf.pdfcompressor-90327.pdf
Nikolić, M.V. (2010) Verski turizam i Srpska pravoslavna crkva. Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelij erski menadžment, Doktorska teza
Popesku, J. (2009) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, drugo izdanje
Rabotić, B. (2012) Selektivni oblici turizma. Visoka turistička škola strukovnih studija, Prezentacije. Dostupno na [Pristup 18. 02. 2015.]; http://visokaturisticka.edu.rs/skripte/selektivni_novo/predavanje13.pdf
Stanković, M., Krasojević, B., Erić, S., Stanković, R. (2011) Priručnik za licenciranje turističkog vodiča. Beograd
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd: Samostalno izdanje autora
Unković, S., Zečević, B. (2007) Ekonomika preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/BIZINFO1501043M
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2015.