Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, br. 14, str. 61-70
Razvoj preduzetništva u destinaciji verskog turizma
Univerzitet u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska
Ključne reči: selektivni oblici turizma; preduzetništvo; verski turizam; upravljanje u preduzetništvu
Sažetak
Nakon uvoda u kojem su date osnovne smernice za razvoj preduzetništva u oblasti selektivnih oblika turizma, autor istražuje razvoj i primenu preduzetništva u destinacijama verskog turizma. Religijski sadržaji i motivi za posetu svetilišta, kao sastavnih delova kulture i tradicije, imaju ogroman uticaj na turističku industriju, kako u pogledu ponude, tako i u pogledu tražnje. Najposećenija svetilišta, kao što su Fatima ili Lurd privlače od četiri do osam miliona turista godišnje. Imajući u vidu da je ovaj oblik turizma, u ekonomskom smislu veoma koristan za lokalnu zajednicu, mnoga svetilišta su vremenom postala centri religijskih, trgovačkih i kulturnih događaja određenih regija. Njihov razvoj bio je praćen investicijama u infrastrukturu, kulturu, ugostiteljstvo i dr. Primena preduzetništva bazira se na različitim segmentima, kao što su: ugostiteljstvo, hotelijerstvo, medijacija, saobraćaj i druge komplementarne aktivnosti (poljoprivreda, ribolov, vinarstvo, trgovina i druge usluge), a koje omogućavaju razvoj religijskog turizma u određenoj oblasti. Autor istražuje indikatore razvoja preduzetništva u oblasti verskog turizma, ukazujući na mogućnosti koje se pružaju za razvoj destinacije. Razvoj selektivnih oblika turizma treba da se zasniva na efektivnom investiranju u turističku ponudu kroz preduzetničke projekte koji su u skladu sa savremenim trendovima na tržištu. Investiranje u turističku ponudu u kontekstu verskog turizma uticalo bi na rast potrošnje turista i rast prihoda od verskog turizma, a samim tim i na ekonomski razvoj oblasti u kojima su zastupljeni verski sadržaji. Primeri takvih svetilišta u svetu su brojni: Lurd u Francuskoj, Asizi i San Đovani Rotondo u Italiji, Fatima u Portugalu, Međugorje u Bosni i Hercegovini i dr. Ovaj rad ima za cilj da pokaže značaj implementacije i primene preduzetništva u destinaciji verskog turizma.
Reference
*** (2003) Strategija razvoja kulturnog turizma - od turizma i kulture do kulturnog turizma. Zagreb: Institut za turizam
*** Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Narodne novine, br. 152/08. čl. 2
*** Hrvatska znanstvena bibliologija. http://bib. irb.hr/datoteka/429920. Brcic-Stipcevic_Petljak_Renko.pdf, 05.10.2014
*** (2014) Smjernice za izradu Zakona o turističkim zajednicama (po modelu DMO). Zagreb: Ministarstvo turizma, http://www.mint.hr/UserDocsImages/140304-smjernice-tz-dmo.pdf (6.9.2014.)
Cerović, Z. (2003) Hotelski menadžment. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u Rijeci
Cetinski, V. (2005) Strateško upravljanje razvojem turizma i organizacijska dinamika. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Kultura i turizam. Beograd: Clio
Luković, T. (2008) Selektivni turizam, hir ili znanstveno - istraživačka potreba. Acta Turistica Nova, Vol. 2 No.1
Magaš, D. (1997) Turistička destinacija. Opatija: Hotelijerski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Magaš, D. (2008) Menadžment turističke organizacije i destinacije. Opatija: Fakultet za turistički i hotelski menadžment
Radišić, F. (1997) Poduzetnički menedžment u turizmu. Opatija: Hotelijerski fakultet
Vrtiprah, V. (2006) Kulturni resursi kao činitelj turističke ponude u 21. stoljeću. Ekonomska misao i praksa, No. 2
Vujić (2010) V: Poduzetništvo i menadžment u uslužnim djelatnostima. Opatija: Sveučilište u Rijeci-Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/TurPos1414061I
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2015.