Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 51  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 10, br. 1, str. 39-44
Model vibrodijagnostičkog postupka za prediktivno održavanje rotacionih mašina
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija

e-adresadarko.mihajlov@znrfak.ni.ac.rs, momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs, marko.licanin@znrfak.ni.ac.rs
Projekat:
The authors would like to express gratitude to the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia for financing support to this researches.

Sažetak
Rad opisuje model vibrodijagnostičkog postupka za prediktivno održavanje rotacionih mašina, zasnovan na eksperimentalnim ispitivanjima realnih objekata. Sistematsko praćenje stanja rotacionih mašina u dužem vremenskom periodu dozvoljava zaključivanje o potencijalnim nepravilnostima u radu postrojenja, uočavanje izvora nastanka vibracija i stepena oštećenja pojedinih sastavnih delova. Na taj način su ispunjeni uslovi za izradu vibracione karte i preduzimanje preventivnih mera za održavanje postrojenja.
Reference
*** (1998) Vibration Measurement and Analysis. Norcross, Georgia, USA: Brüel&Kjaer Sound and Vibration Measurement A/S, Lecture Note BA 7676-12
*** (1998) Systematic Machine Condition Monitoring. Norcross, Georgia, USA: Brüel&Kjaer Sound and Vibration. Measurement A/S, Lecture Note BA 7324-11
*** ISO 10816-1: Mechanical vibration: Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-Rotating Parts. Parts 1-6
Adamović, Ž. (2001) Technical diagnostics. Belgrade: OMO, (published on Serbian)
Adamović, Ž. (2002) Total maintenance of technical systems. Belgrade: OMO, 3rd edition, (published on Serbian)
Adams, L. (2001) Rotating machinery vibration. New York: Marcel Dekker Inc
Kelly, S.G. (1996) Mechanical Vibrations. USA: McGraw-Hill Inc
Ličen, H., Zuber, N. (2007) Predictive maintenance of rotating equipment based on measurement and analysis of mechanical vibrations. u: Technical diagnostics, Belgrade, VI/No.1
Mihajlov, D., Praščević, M., Cvetković, D. (2013) Diagnostics of the state of rotary machines by vibration. Safety Engineering, Vol. 3, No. 1, pp. 53-58
Mihajlov, D., Cvetković, D., Praščević, M. (2004) Diagnostics of reliability of thermal power systems by monitoring vibration conditions. u: The Conference with international participation 'Noise and Vibration' (19th), Niš, Proceedings of, ID: 19-14
Mihajlov, D., Cvetković, D., Praščević, M. (2004) Diagnostics of the circulating pump by vibration condition monitoring. u: The International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 'Inter-noise 2004' (33rd), Prague, Proceedings of, (CD), pp. No. 798
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SE2001039M
objavljen u SCIndeksu: 12.08.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka