Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 26  
Back povratak na rezultate
2018, br. 160, str. 363-374
Kultura sela danas - u nestajanju, opstajanju ili nastajanju
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: selo; kultura lokalnih zajednica; izvorno stvaralaštvo; domovi kulture
Sažetak
Selo i kultura ruralnih sredina, sem retkih primera, danas u Srbiji nemaju značajniju, a ni vidljivu ulogu kako u pogledu programske reprezentativnosti, tako i u sferi kreiranja gradskih ili regionalnih kulturnih politika. Decenijama zanemarivano, uglavnom prepušteno intuitivnom nagonu za održanjem tradicije i partkularnim usvajanjem savremenih praksi, selo je reprezent ovdašnjeg diskontinuiteta (ne)brige o strateškom uređenju kulture jedne zemlje. Administrativno još uvek u sistematizaciji nasleđenog sistema iz vremena demokratizacije kulture nikada se nije oporavilo od posledica loše izvedenog modela kulturnog difuzionizma na čemu počiva suštinska nepovezanost sa matičnim gradskim jezgrima i/ili drugim sličnim zajednicama. Analiza daje presek uvida u zatečeno stanje u selima i naseljenim mestima u Pančevu, Leskovcu, Novom Sadu i Kraljevu, gradovima koji u sistematizaciji imaju seoske domove kulture kao ustanove kulture čiji je osnivač ta jedinica lokalne samouprave. Prepoznati kao centralna mesta kumulacije lokalnog nasleđa, nove kulturne produkcije i okupljanja stanovništva, domovi kulture čak i u stanju infrastrukturne i vrednosne devastiranosti, ali kao nosioci snažnog simboličkog kapitala ustanovljavaju nove oblike društveno­kulturnih centara koje bi u budućnosti trebalo negovati i razvijati u cilju funkacionalne decentralizacije.
Reference
Bakočević, A. (1960) Domovi kulture u Srbiji. Beograd: Kulturno-prosvetna zajednica Srbije
Dinulović, R., Konstantivnović, D., Zeković, M., ur. (2014) Arhitektura objekata domova kulture u Srbiji. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Tematski zbornik radova
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2003) Kultura: menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Džekson, M.R., Kabasa, G.F., Herenc, J. (2005) Cultural vitality in communities: Interpretation and indicators. Washington: Urban Institute
Đukić, V. (2017) (De)konstrukcija identiteta - uloga domova kulture u periodu 1960-1990. u: Ka(ko) smo - studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji, Beograd: Fakultet dramskih umetnosti-Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Đukić, V. (2005) Kulturni turizam. Beograd: Clio
Đukić, V. (2017) Ka(ko) smo. Studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju: Fakultet dramskih umetnosti
Đukić, V. (2013) Strateške dileme savremene kulturne politike u Srbiji - koliko smo daleko od uravnoteženog delovanja. Kultura, vol. , br. 140, str. 252-271
Đukić, V. (2010) Država i kultura studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Pešterac, A., Momirov, M., Jević, M. (2015) Programske i značenjske transformacije i analiza domova kulture kroz uticaj kulturalnog konteksta. Arhitektura i urbanizam, vol. , br. 41, str. 7-14
Rosandić, R. (1988) Kulturni život seoske omladine - nacrt ictraživanja. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1860363D
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.