Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 26  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 59, br. 3, str. 13-19
Ugrožena sela i opštinska vlast
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bHipotekarna banka, Bar, Crna Gora

e-adresahristivojepejcic@gmail.com, natasari@com.me
Ključne reči: selo; depopulacija; javna politika
Sažetak
Poruke iz ovog saopštenja se odnose na odnos opštinskih vlasti ('lokalnih samouprava') prema ugroženim selima u vremenu njihovog opšte-vidljivog, višedimenzionalnog nazadovanja i smanjivanja. Rad je inspirisan kako ovom pojavom tako i istraživačkom praksom da se previše radna energija ulaže dokazivanje negativnih tendencija u ovim selima - inače opšte poznatih - a da se manje razrađuje način upravljanja korisnim promenama u njima. Odatle se u ovom radu tragalo najpre za principima delovanja opštinskih vlasti prema ugroženim selima. Zatim je srazmerno veći prostor posvećen konkretnim predlozima.
Reference
*** (2002) Regionalni i demografski tokovi balkanskih zemalja. Niš: Ekonomski fakultet
Bogdanov, N.Lj. (2008) Small rural households in Serbia and rural non-farm economy. Beograd: DAES-Serbian Association of Agricultural Economist
Milanović, R. (2006) Agrarno i ruralno preduzetništvo u agrobiznisu Srbije i Evropskim integracijama. Ekonomika poljoprivrede, vol. 53, br. 2, str. 267-278
Raduški, N. (2008) Osnovne tendencije i problemi u demografskom razvitku poljoprivrednog stanovništva Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 55, br. 3, str. 307-317
Rednak, M. (2008) Agriculture in Western Balkans and EU integration. Ljubljana: Slovene Association of Agricultural Economists
Simonović, Z. (2005) Zemljoradnička zadruga u uslovima tranzicije. Ekonomika, vol. 51, br. 4, str. 31-36
Vojinović, D. (1987) Opstanak srpskog naroda. Nova, Beograd, 30
Združenie na agroekonomistite na Republika Makedonija (2004) Održliviot razvoj na agrokomleksot - pridones na evropska integracija, zbornik. Skoplje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2007)
Agroturizam kao podsticajni faktor ekonomskog razvoja Vojvodine
Vujović Slavoljub

Ekonomika poljoprivrede (2009)
Elementi konkurencije i strukturne tipologije agrarnog tržišta u Srbiji
Milanović Milan R., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2015)
Stavovi lokalnih aktera u Srbiji o politici ruralnog razvoja
Papić Ružica, i dr.

prikaži sve [10]