Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 15, br. 3-4, str. 119-124
Komunikaciona kompetentnost nastavnika u visoko-obrazovnim institucijama
aUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Srbija
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar, Srbija
Sažetak
Proces praćenja, merenja i analize kvaliteta visokoškolskog obrazovanja pruža značajne informacije o usklađenosti postojećeg organizacionog sistema sa planiranjem. Osnovne profesionalne kompetencije nastavnika su pedagoška, programska i komunikaciona kompetencija. Proučavana je komunikaciona kompetentnost nastavnika (uključenost u razgovor, stil rešavanja konflikata i stavovi prema radu u timu) iformativan uticaj nastavničke profesije na razvoj ove kompetencije. Ispitano je vise inženjera koji rade u nastavi (profesori tehničkih predmeta) i isto toliko inženjera koji rade van nastave. Inženjeri u nastavi i inženjeri van nastave ispoljavaju slične komunikacione karakteristike, a razlike su veoma retke. Rad u nastavi ne dovodi do spontane socijalizacije komunikacione kompetencije ka postizanju komunikacionog nivoa formativnog za uspešniju nastavnu interakciju. Potrebno je obučavati nastavnike komunikacionim veštinama i u toku inicijalnog obrazovanja za nastavni rad, i kontinuirano u toku profesionalnog delovanja. Cilj svih ovih aktivnosti je uspostavljanje celovitog sistema kvaliteta u našem obrazovanju. Ovim radom se želi naglasiti značaj adekvatnog definisanja procesa za praćenje, merenje i analizu kvaliteta u visokoobrazovnim institucijama.
Reference
Babović, D., Avramović, M. (2005) Stilovi rukovođenja u IMK '14. oktobar' AD - Kruševac. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 11, br. 1-2, str. 61-70
Biočanin, R.R., Suša, B. (2006) Razvijanje komunikacione kompetentnosti u sistemu visokog vojnog školstva
Biočanin, R.R., Vasović, V. (2006) Unapređenje komunikacione kompetentnosti u visokim vojnim školama. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 12, br. 1-2, str. 167-181
Biočanin, R.R., Rakić, G., Dašić, P. (2006) U lavirintu rizičnog društva i put ka znanju u sistemu kvaliteta izvrsnosti. Kvalitet, vol. 16, br. 7-8, str. 131-137
Biočanin, R.R. (2006) Ekspertsko ocenjivanje naučnih projekata i programa razvoja u sistemu kvaliteta izvrsnosti
Bjekić, D., Zlatić, L. (2006) Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike. Čačak: Tehnički fakultet, str. 471-478, http://www.tfc.kg.ac.yu/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf
Cegala, D.J., Savage, G.T., Brunner, C.C., Conrad, A.B. (1982) An elaboration of the meaning of in teraction involvement: Toward the development of a theoretical concept. Communication Monographs
Dašić, P. (2006) Put ka društvu znanja i trendovi evropske RTD misije. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 12, br. 1-2, str. 77-92
Đuričić, M. (2003) Totalni menadžment kvalitetom proizvoda
Krivokapić, Z. (2009) Nastavni materijal. Univerzitet u Crnoj Gori Mašinski fakultet
Milčić, D., Mitić, D. (2007) Značaj inovacije znanja permanentnog obrazovanja za kvalitet i konkurentnost. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 13, br. 1-2, str. 79-85
Rahim, M.A. (2001) Managing conflict in organizations. Connecticut, Westport: Quorum Books
Rubin, R.B., Palmgreen, P., Sypher, H.E. (2004) Communication research measures: A sourcebook. Mahwah - New Jersey - London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
Svinicki, M.D. (2002) Using Small Groups to Pro mote Learning. Austin, Texas: Center for Teaching Effective ness
Špijunović, K., Biočanin, R., Panić, S. (2006) Ekspertsko ocenjivanje naučnih projekata i programa u zaštiti životne sredine
Vučić, L.R., i dr. (1986) Psihološki i socijalni portret studenata - budućih nastavnika i vaspitača. Istraživač, RK SSOS, Beograd, br. 1, str. 56-59
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka