Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
Uticaj vlakana fibrex-a na kvalitet testenine
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija
Projekat:
Sekretarijat za nauku, tehnologiju i razvoj SAP Vojvodine. Projekat br. 114-451-00568/2005-01

Ključne reči: testenina; vlakna; jaja; kvalitet
Sažetak
Testenina je veoma zastupljena hrana, koju karakterišu proteini male prehrambene vrednosti i mali sadržaj prehrambenih vlakana. U skladu sa savremenim stavovima nutricionista, dijetetičara i lekara da se smanji energetska gustina obroka, cilj ovog rada je bio da se proizvede kvalitetna testenina sa komercijalnim prehrambenim vlaknima šećerne repe, Fibrex-om, i time potrošačima u Srbiji ponudi nov funkcionalan proizvod. U radu je ispitivan uticaj dodatka 2, 5 i 10% Fibrex-a (zamena dela brašna) na kvalitet testenine. Dodatak prehrambenih vlakana imao je negativan uticaj na strukturu i obradivost testa, što je rezultiralo lošijim kvalitetom gotovog proizvoda. U cilju poboljšanja kvaliteta testenine sa Fibrex-om, preporučuje se dodatak od 3 do 6 komada jaja/kg brašna.
Reference
d'Edigio M.G., Nardi, S. (1996) Textural measurement of coored spagetti in pasta and noodle technology. St. Paul
Filipović, N., Šoronja-Simović, D., Pribiš, V. (2005) Boja testenine. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 123-126
Guillon, F., Champ, M., Thibault, J.F. (2000) Dietary fibre functional products. u: Gibson G.R.and Williams C.M. [ur.] Functional Foods Concept to Product, Cambridge, England: Woodhead Publishing Limited, chapt 13
Kaluđerski, G., Filipović, N.K. (1998) Metode ispitivanja kvaliteta žita, brašna i gotovih proizvoda. Novi Sad: Tehnološki fakultet - Zavod za tehnologiju žita i brašna
Kruger, J.E., Matsuo, R.B., Dick, J.W. (1996) Pasta and noodle technology. St. Paul: AACC Inc
Marquart, L., Asp, N.G., Richardson, D.P. (2004) Whole grain health claims in United States, United Kingdom and Sweden. u: van der Kamp J.W., Asp N.G., Miller Jones J. and Schaafsma G. [ur.] Dietary fiber bio-active carbohydrates for food and feed, Wageningen, The Netherlands: Wageningen academic Publisher, Chapt. 1
Medvedev, G.M. (1998) Tehnologija makaronogo proizvodstva. Moskva: Kolos
Novaković, B., Božić, D., Grujić, V., Martinov-Cvejin, M., Ač-Nikolić, E., Mijatović-Jovanović, V., Nićiforović-Šurković, O., Balać, D., Šušnjević, S., Lozanov-Crvenković, Z., Dragnić, N., Topalov, Z. (2004) Šećerna bolest, gojaznost i povišen krvni pritisak stanovništva Vojvodine. Novi Sad: Medicinski fakultet
Pribiš, V. (1980) Mogućnosti određivanja i definisanja boje. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Specijalistički rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka