Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 4, br. 1, str. 101-109
Upravljanje procednim vodama na regionalnoj deponiji u Kikindi
aVisoka poslovna škola strukovnih studija 'Prof. dr Radomir Bojković', Kruševac
bGradska uprava, Kruševac

e-adresasanja.markovic@indmanager.edu.rs, milanovic0602@gmail.com
Sažetak
U razvijenim industrijskim državama, po stanovniku dnevno nastaje oko 1,2kg otpada, koji se prikuplja i odlaze na uređenim, sanitarnim deponijama koje poseduju sisteme za zaštitu podzemnih voda i vazduha od zagađujućih materija. U Srbiji, najveći broj deponija još uvek ne zadovoljava ni osnovne bezbednosne kriterijume za zaštitu životne okoline. Nekoliko opština u Srbiji je započelo sa organizovanjem regionalnih sistema za upravljanje otpadom i u okviru toga, sa izgradnjom regionalnih deponija koje zadovoljavaju evropske standarde u pogledu zaštite životne sredine. U radu je dat način upravljanja i korišćenja procednih voda na regionalnoj deponiji otpada, 'ASA', Kikinda.
Reference
Berge, N.D., Reinhart, D.R., Batarseh, E.S. (2009) An assessment of bioreactor landfill costs and benefits. Waste Management, 29(5): 1558-1567
Ćalić, N.D., Ristić, M.Đ. (2006) Ispitivanje karakteristika procednih voda deponije 'Vinča' metodom izluživanja. Hemijska industrija, vol. 60, br. 7-8, str. 171-175
Đurđević, J., Rajković, D., Đorđević, S. (2011) Upravljanje otpadom u Srbiji kroz akciju 'Očistimo Srbiju'. u: Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, pp. 315-320
Hoornweg, D., Bhada-Tata, P. (2012) What a waste: A global review of solid waste management. Washington: World Bank
Jovičić, N. (2005) Upravljanje čvrstim otpadom - skripta sa materijalom za kurs - tehnologije i oprema za deponovanje otpada. Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka
Karanac, M., Jovanović, M., Timmermans, E., Mulleneers, H., Mihajlović, M., Jovanović, J. (2013) Impermeable layers in landfill design. Hemijska industrija, vol. 67, br. 6, str. 961-973
Stanojević, M., Simić, S., Radić, D., Jovović, A. (2006) Aeracija otpadnih voda. Beograd: ETA
Ubavin, D. (2011) Model emisije i redukcije metana - gasa staklene baste generisanog na deponijama komunalnog otpada u Srbiji. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, doktorska disertacija
Ugrinov, D., Komatina-Petrović, S., Stojanov, A. (2012) Mogućnosti eksploatacije deponijskog i biogasa kao obnovljivog izvora energije u Srbiji. Zaštita materijala, vol. 53, br. 4, str. 379-385
Vlada Republike Srbije (2010) Uredba O odlaganju otpada na deponije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 92
Vujić, G., Vojinović-Miloradov, M., i dr. (2009) Preliminarna kvalitativna i kvantitativna analiza procednih voda i gasova sa deponija u cilju uspostavljanja kontinualnog monitoringa. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za inžinjerstvo zaštite životne sredine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos1601101M
objavljen u SCIndeksu: 22.07.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2014)
Zaštita na radu prilikom izvođenja građevinskih radova i upotrebi mehanizacije
Petrović Miloš Z., i dr.

Hemijska industrija (2013)
Prilog projektovanju vodonepropusnih slojeva deponija
Karanac Milica, i dr.

Recyc & Sust Dev (2015)
Prilog tehnološkom projektovanju deponija u Srbiji
Karanac Milica, i dr.

prikaži sve [4]