Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 59, br. 1, str. 87-113
Funkcije vojne diplomatije
Ministarstvo odbrane
Sažetak
Odredbama člana 3. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i imunitetima regulisane su funkcije diplomatskih misija. Na taj način omogućeno je opštoj ali i vojnoj diplomatiji da obavlja svoje zadatke u zakonskim okvirima države prijema. U uvodnom delu rada autor ukazuje na neistraženost vojnodiplomatskih funkcija i daje kratak istorijski pregled nastanka i razvoja vojne diplomatije. Nakon razgraničenja funkcija i zadataka, objašnjava osnovne vojnodiplomatske funkcije: predstavljanje, pregovaranje, obaveštavanje zaštitu interesa i unapređenja vojne saradnje, s posebnim naglaskom na funkciji obaveštavanja kao osnovnoj funkciji vojnog izaslanika. Takođe objašnjava značaj razlikovanja špijunaže od obaveštajne delatnosti vojnog izaslanika, odnosno od obaveštavanja legalnim i zakonskim dozvoljenim sredstvima države prijema. U zaključku autor ukazuje na perspektive i moguće načine angažovanja oficira u okviru budućih vojnodiplomatskih misija.
Reference
*** (1969) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (1978) Mala enciklopedija Prosveta. Beograd
Bajović, P. (1965) Obaveštavanje kao diplomatska i konzularna funkcija. Split, doktorska disertacija
Buzan, B. (1991) People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. Hemel Hampstead, itd: Harvester-Wheatsheaf
Đorđević, O. (1978) Šta je to špijunaža. Politika, Beograd, broj 11/78, str. 33-34 i 48
fon Klauzevic, K. (1954) O ratu. Beograd: Vojno delo
Janković, B.M. (1988) Diplomatija - savremeni sistem. Beograd: Naučna knjiga
Johnson, L.K. (1996) US intelligence in a hostile world. New Haven Yale University Press
Kovačević, Ž. (2004) Međunarodno pregovaranje. Beograd: Filip Višnjić
Maršal, T. (2002) Igra senki. Beograd: Samizdat B92
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2000) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milošević, M. (2004) Vojni informator. NIC Vojska, Beograd, br. 6, str. 61
Petrović Slavoljub, Đera (2004) Diplomatski praktikum. Beograd: D.T.A. Trejd
Savić, A., Delić, M., Bajagić, M. (2002) Bezbednost sveta - od tajnosti do javnosti. Beograd: Institut bezbednosti
Shea, T.C. (2005) Transforming military diplomacy. Joint Force Quarterly, Internet, 10/09/ www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/toc38.pdf
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Vagts, A. (1956) Defense and diplomacy. New York: King's Crown Press
Vagts, A. (1967) The military attaché. New Jersey: Princeton University Press, Strategematicon Book I, ch. 1
Vinod, A. An integrated and joint approach towards defense intelligence. Internet, 10/07/05, http://www. ciaonet. org/olj/sa/sa_nov00anv01. html
Vujaklija, M. (2004) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta
Zečević, M. (1990) Vojna diplomatija. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.