Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 2, str. 89-106
Aplikativnost neparametarskih modela istorijske simulacije na tržištima u nastajanju
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac
bJKP Velika Plana
cUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za graditeljski menadžment - FGM, Beograd

e-adresaradivojevic034@gmail.com
Ključne reči: Vrednost pri riziku; istorijska simulacija; model istorijske simulacije ponderisan vremenom; volatilnost; tržišta u nastajanju
Sažetak
Predmet istraživanja u radu jeste analiza performansi dva najpopularnija i s aspekta implementacije najatraktivnija neparametarska modela istorijske simulacije: standardni model istorijske simulacije i model istorijske simulacije ponderisan vremenom. Testiranje je izvršeno na finansijskim tržištima pet balkanskih zemalja (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija). Glavni cilj rada jeste da se dobije odgovor na pitanje da li neparametarski modeli istorijske simulacije mogu pouzdano da se koriste na tržištima u nastajanju, kakva su ova tržišta, u kontekstu zadovoljavanja pravila validnosti internih modela vrednosti pri riziku, koja su definisana pravilama Bazel II standrda za utvrđivanje adekvatnosti kapitala. Metodologija istraživanja podrazumeva primenu odgovarajuće kvantitativne analize, te pristupa eksponencijalno opadajućih pondera, kao i testa bezuslovnog pokrića. Rezultati istraživanja pokazuju da se HS500 i TWHS500 sa faktorom opadanja od 0,99 mogu pouzdano ksristiti na tržištima u nastajanju, uprkos činjenici da su zasnovani na pretpostavci IID koja nije kompatibilna sa krakteristikama ovih tržišta.
Reference
Boudoukh, J., Richardson, M., Whitelaw, F.R. (1998) The best of both worlds: A hybrid approach to calculating value at risk. Risk, Vol. 11, No 5, pp. 64-67
Finger, C. (2006) Testing risk metrics volatility forecasts on emerging markets data. Risk Metrics Monitor, pp. 3-19
Jorion, P. (2007) Value at Risk: The new benchmark for managing financial risk. New York: McGraw-Hill, Third Edition
Radivojević, N., i dr. (2010) Testing the applicability of parametric and nonparametric methods of value at risk at the Serbian capital market. Banking, No. 11-12, pp. 46-61
Radivojević, N. (2011) Kapitalni zahtevi Narodne banke Srbije za pokriće tržišnog rizika banaka - pristup internih modela vrednosti pri riziku. Revizor, vol. 14, br. 53, str. 101-111
Radivojević, N., Lazić, J., Cvijanović, J.M. (2010) Aplikativnost istorijske simulacije vrednosti pri riziku na tržištu kapitala Srbije. Industrija, vol. 38, br. 3, str. 19-29
Rossignolo, A.F., Fethi, M.D., Shaban, M. (2012) Value-at-Risk models and Basel capital charges. Journal of Financial Stability, 8(4): 303-319
Rossignolo, A.F., Fethi, M.D., Shaban, M. (2013) Market crises and Basel capital requirements: Could Basel III have been different? Evidence from Portugal, Ireland, Greece and Spain (PIGS). Journal of Banking & Finance, 37(5): 1323-1339
Samanta, G.P., i dr. (2010) Measuring market risk: An application of value-at-risk to select government bonds in India. Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol. 31, No. 1, 2-32
Stančic, P., i dr. (2013) Testing the applicability of the Brw Approach in the emerging stock markets. Actual Problems of Economics, June, No. 6, pp. 480-486
Terzić, I., Milojević, M. (2013) Evaluating measures of market risk in circumstances of global financial crisis: Empirical evidence from five countries. u: CBU International conference on integration and innovation in science and education, 7-14. april, 75-81
Terzić1, I., i dr. (2013) Value at Risk performance in developed and emerging stock markets. International Journal of Information Technology and Business Management, Vol. 16, No. 1. pp. 129-134
Zikovic, S., Prohaska, Z. (2010) Optimization of Decay Factor in Time Weighted (BRW) Simulation, Implications for VaR performance in Mediterranean Countries. Ekonomska istraživanja, Vol. 23, No. 1
Zikovic, S. (2007) Testing Popular VaR Models in EU New Member and Candidate States. Journal of Economics and Business, No. 25, pp. 325-346
Zikovic, S. (2010) Market Risk in Transitions Countries: Value at Risk Approach. Rijeka: University of Rijeka
Ziković, S., Filer, R.K. (2013) Ranking of VaR and ES models: Performance in developed and emerging markets. Czech Journal of Economics and Finance, 63(3), 327-359
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PosEko1502089R
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka