Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 58, br. 1, str. 1-17
Tendencije svetske proizvodnje i prometa mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresadjormi@agrif.bg.ac.rs, stev@agrif.bg.ac.rs, vlazic@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
U radu je data regionalno-komparativna analiza važnijih pokazatelja svetskog tržišta i prometa mleka, mlečnih prerađevina, jaja i vune. Pri ovome, posebno su izučene tendencije, odnosno regionalne razlike u kretanju obima, dinamike i strukture proizvodnje i prometa svih ovih proizvoda. Definisani su regioni, odnosno zemlje najveći proizvođači i najveći izvoznici i uvoznici analiziranih proizvoda. Na osnovu prethodnog, utvrđeno je da kod ispitivanih pojava postoje vrlo značajne regionalne razlike i da je najveći deo proizvodnje i prometa, odnosno izvoza i uvoza, koncentrisan u okviru 15 zemalja najvećih proizvođača, odnosno najvećih izvoznika i uvoznika predmetnih proizvoda. Ispoljene razlike i postojeće stanje odnosa između posmatranih pojava, posledica su brojnih prirodnih, privrednih i društvenih činilaca. U sagledavanju kretanja odnosa i stepena uticaja navedenih činilaca na promene i pravce kretanja ispitivanih pojava, korišćene su kvantitativne i kvalitativne metode istraživanja tržišta.
Reference
Alexsandratos, N. (1995) World agriculture towards 2010. FAO
Bjelić, P. (2008) Međunarodna trgovina. Beograd: Ekonomski fakultet
Đorović, M.T., Milanović, M., Simić, J., Lazić, V.M. (2005) Specifični aspekti istraživanja tržišta hrane. Marketing, vol. 36, br. 2, str. 73-80
Đorović, M.T., Stevanović, S.V., Lazić, V.M. (2009) Globalno tržište mesa. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 3, str. 343-358
Đorović, M.T., Tomin, A.M. (2007) Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Grbić, V., Milanović, M.R., Đorović, M.T. (2010) Ekonomska analiza sistema kvota za mleko u agrarnoj politici Evropske unije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 4, str. 515-527
Milosavljević, M. (2002) Proces globalizacije svetske privrede. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Petrović, M. (2002) Stočarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Popovic, G. (2009) Makroekonomski aspekti agro-ekoloških mera u EU. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 2, str. 201-219
Rakita, B.M. (2002) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Tomić, D., Ševarlić, M., ur. (2007) Development of agriculture and rural areas in central and eastern Europe: Thematic proceedings European association of agricultural economists. Serbian Association of Agricultural Economists
Tomić, D., Vasiljević, Z., Cvijanović, D., ur. (2009) The role of knowledge: Innovation and human capital in multifunctional agriculture and territorial rural development. Belgrade: European Association of Agricultural Economists, Institute of Agricultural Economics, Thematic Proceedings
Vlahović, B. (2010) Tržište agroindustrijskih proizvoda. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka