Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 44  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 8, br. 2, str. 65-72
Emergentne hazardne supstance u životnoj i radnoj sredini. Stanje u oblasti nauke - tekuća i prethodna istraživanja
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresamiloradov@uns.ac.rs, ivanamihajlovic@uns.ac.rs
Projekat:
This paper is financially supported by NATO (ESP.EAP.SFP 984087)
This paper is financially supported by TEMPUS NETREL (530554-TEMPUS-1-2012-SK-JPHES)
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Ključne reči: emergentne supstance; otpadna voda; površinska voda Dunava; vazduh; humano mleko; procena rizika
Sažetak
U preglednom radu predstavljeno je stanje u oblasti kontaminacije hazardnim emergentnim supstancama (HEMS) u životnoj i radnoj sredini bazirano na originalnim rezultatima autora i ključnim literaturnim referencama. Opisan je istorijski prikaz novoprepoznate grupe HEMS-a. Ključne fizičko-hemijske karakteristike HEMS-a su istaknute, pseudo perzistencija HEMS-a, ne-monotoni dozni odgovor, hemijski kokteli, ireverzibilno vezivanje HEMS za proteine, ilustrovane konstantama raspodele i distribucije u različitim hemijskim specijama HEMS u vodenoj sredini(molekuli, joni, katjoni i anjoni, i zwiter joni). U prikazu istraživačkih aktivnosti kompilovani su reprezentativni originalni rezultati detektovanih HEMS-a u reci Dunav u okolini Novog Sada, otpadnoj vodi, vazduhu i humanom mleku realizovani u okviru brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata i saopšteni u više od 30 radova objavljenih u časopisima SCI liste i 40 radova štampanih u celini na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Na osnovu određenih koncentracionih nivoa HEMS, za selektovane grupe HEMS-a urađene su analize procene rizika i izračunati RQ koeficijenti.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7562/SE2018.8.02.01
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka