Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 10 od 483  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 26, br. 2, str. 15-20
Julija - nova sorta ozime pšenice
aJU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Podgorici, Biotehnički fakultet, Crna Gora

e-adresadmandic.pirs@gmail.com
Ključne reči: prinos; pšenica (Triticum aestivum L. ssp. vulgare var. erythrospermum)
Sažetak
Julija je visokoprinosna, srednje rana, kvalitetna sorta ozime pšenice, stvorena metodom hibridizacije dva genetički divergentna roditelja, homozigotnih linija Sery 13/2,i BL 24/38. U genetskoj strukturi ove sorte uspešno su kombinovani geni odgovorni za visok genetski potencijal rodnosti, vrlo dobar tehnološki kvalitet, ranozrelost, nisku ozimost, odličnu otpornost prema poleganju, niskim temperaturama i bolestima. Priznata je i registrovana od Komisije za priznavanje sorti Republike Srbije 2020. godine. Poseduje široku adaptabilnost i stabilnost prinosa, što omogućuje uspešno gajenje ove sorte u različitim klimatsko-zemljišnim uslovima i pri različitim nivoima agrotehnike. Sorta Julija je za obe godine ispitivanja i sve lokalitete ostvarila prosečan prinos od 8,38 t ha-1, a sorta standard Renesansa i sorta NS 40S, prinos od 7,83 t ha-1 i 8,19 t ha-1. Poseduje visok nivo tolerantnosti na sušu. Na osnovu pokazatelja tehnološkog kvaliteta, svrstana je u I tehnološku grupu.
Reference
Aktas, B. (2020) Evaluation of yield and agronomic traits of new winter bread wheat cultivars. Genetika, 52(1): 81-96
Denčić, S., Momčilović, V., Kobiljski, B., Mladenov, N., Hristov, N., Blagojević, M. (2013) Rezultati postignuti sa NS sortama strnih žita kod nas i u stranim zemljama. u: 47. Savetovanje agronoma Srbije, 3-9.02.2013, Zlatibor, Zbornik referata, 235-245
Denčić, S., Mladenov, N., Kobiljski, B., Štatkić, S. (2011) Proizvodnja semena i sortiment novosadskih sorti pšenice u periodu 1970-2010. Selekcija i semenarstvo, vol. 17, br. 1, str. 37-49
Dolijanović, Ž., Kovačević, D., Oljača, S., Simić, M., Jovanović, Ž. (2005) The importance and the role of the crop rotation in the winter wheat production. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 66, br. 3, str. 65-72
Dragičević, V., Mladenović-Drinić, S., Simić, M., Brankov, M., Kresović, B., Vukadinović, J., Milenković, M. (2020) Variability of maize lines in ability to use nitrogen. Selekcija i semenarstvo, vol. 26, br. 1, str. 19-28
Đurić, N., Cvijanović, G., Dozet, G., Rajičić, V., Branković, G., Poštić, D. (2020) The influence of year and location on grain yield and yield components in winter wheat. Selekcija i semenarstvo, vol. 26, br. 1, str. 9-18
Egesel, C.O., Kahriman, F. (2013) Interrelationship of some agronomic traits with grain yield in winter bread wheat and their alteration by climatologic effects. Romanian Agricultural research, 30: 75-82
Hristov, N., Mladenov, N., Jocković, B. (2014) NS Pudarka: A new winter wheat cultivar. Selekcija i semenarstvo, vol. 20, br. 1, str. 45-54
Mandić, D., Pržulj, N., Trkulja, V. (2020) Strna žita za sadašnje i buduće potrebe Republike Srpske. u: Od genetike i spoljne sredine do hrane, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Monografija, str . 265-311
Mirosavljević, M., Denčić, S., Momčilović, V., Mikić, S., Trkulja, D., Vučković, M. (2019) NS Igra: New variety of winter wheat. Selekcija i semenarstvo, vol. 25, br. 1, str. 33-40
Roberts, T.L., Johnston, A.M. (2005) Tillage intensity, crop rotation, and fertilizer technology for sustainable wheat production North American experience. u: 7th International Wheat Conference, Nov. 27 -Dec. 2, Mar del Plata, Argentina, Book of Abstracts, str.24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem2002015M
primljen: 22.09.2020.
prihvaćen: 30.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2014)
NS Pudarka - nova sorta ozime pšenice
Hristov Nikola, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2021)
PKB Zmaj - nova sorta ozime raži Instituta PKB Agroekonomik
Đurić Nenad, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Simonida - nova sorta ozime pšenice
Hristov Nikola, i dr.

prikaži sve [4]