Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 15  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 18, br. 2, str. 101-113
Analiza javnog duga Republike Srbije u periodu od 2011-31.10.2015. sa projekcijama za budući period
Ključne reči: javni dug; strategija upravljanja javnim dugom; zaduženost
Sažetak
Problem zaduženosti Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina je poprimio ozbiljne razmere, što je dobrim delom odraz i neodgovornog pristupa i prekomernog uzimanja kredita koje datira još od vremena nekadašnje SFRJ. Problem ovog rada predstavlja aktuelno stanje zaduženosti u Republici Srbiji, tačnije analiza javnog duga. Cilj istraživanja je da se kroz analizu aktuelnog stanja pokušaju dati projekcije budućih trenova, kao i predlozi rešenja aktuelne situacije. Prvi deo rada predstavlja pregled strukture javnog duga Republike Srbije. U drugom delu rada je posebna pažnja posvećena Strategiji upravljanja javnim dugom, u kojoj je projektovano očekivano stanje javnog duga Republike Srbije do 2017. godine. Na samom kraju su data zaključna razmatranja i očekivanja monetarnih vlasti.
Reference
*** (2005-2011) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011, član 2
Adžić, S. (2007) Privredni sistem i ekonomska politika. Subotica: Ekonomski fakultet Subotica
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1602101R
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2020.

Povezani članci