Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 29  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 62, br. 1, str. 11-18
Mehahička i strukturna svojstva spojeva od raznorodnih aluminijumskih legura zavarenih FSW postupkom
aVojnotehnički institut - VTI, Beograd
bGOŠA FOM, Smederevska Palanka
cUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
dInstitut za ispitivanje materijala Srbije - IMS, Beograd

e-adresaigor.radisavljevic@vti.vs.rs
Projekat:
Razvoj tehnologije proizvodnje i zavarivanja Al-Mg legura visoke čvrstoće za primenu u konstrukcijama drumskih i železničkih transportnih sredstava (MPNTR - 34018)

Ključne reči: zavarivanje trenjem alatom; zavareni spoj; legura AA2024; legura AA5083
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati strukturnih i mehaničkih ispitivanja sučeonih spojeva raznorodnih aluminijumskih legura AlCu4,5Mg (AA2024) i AlMg4,5Mn (AA5083) zavarenih postupkom FSW. Primenom optimizovang alata za zavarivanje, spojene su ploče debljine 6 mm. Međusobni položaj ploča u spoju je variran tako da je u prvom slučaju ploča od AA2024 pozicionirana na strani napredovanja a ploča od AA5083 na povratnoj strani spoja. U drugom slučaju položaj ploča je bio obrnut. Korišćeni su sledeći parametri zavarivanja: brzina rotacije alata nije menjana i iznosila je 750 obr/min a brzina zavarivanja iznosila je 73 i 93 mm/min. Dobijeni su spojevi bez prisustva grešaka i sa glatkom odnosno prihvatljivo ravnom površinom spoja. Analiziran je uticaj parametra zavarivanja na dobijenu strukturu i mehanička svojstva spoja. Oblik grumena i u njemu prisutnih koncentričnih krugova, zavisi od brzine zavarivanja i položaja ploča u spoju. Do loma uvek dolazi na strani spoja gde je pozicionirana ploča od legure AA5083. Karakteristično je da se lom uvek dešava na rastojanju od oko 21 mm od centra spoja.
Reference
Amancio-Filho, S.T., Sheikhi, S., dos Santos, J.F., Bolfarini, C. (2008) Preliminary study on the microstructure and mechanical properties of dissimilar friction stir welds in aircraft aluminium alloys 2024-T351 and 6056-T4. Journal of Materials Processing Technology, 206(1-3): 132-142
Arbegast, W.J. (2008) A flow-partitioned deformation zone model for defect formation during friction stir welding. Scripta Materialia, 58(5): 372-376
Cavaliere, P., Nobile, R., Panella, F.W., Squillace, A. (2006) Mechanical and microstructural behaviour of 2024-7075 aluminium alloy sheets joined by friction stir welding. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 46(6): 588-594
da Silva, A.A.M., Arruti, E., Janeiro, G., Aldanondo, E., Alvarez, P., Echeverria, A. (2011) Material flow and mechanical behaviour of dissimilar AA2024-T3 and AA7075-T6 aluminium alloys friction stir welds. Materials & Design, 32(4): 2021-2027
Gibson, B.T., Lammlein, D.H., Prater, T.J., Longhurst, W.R., Cox, C.D., Ballun, M.C., Dharmaraj, K.J., Cook, G.E., Strauss, A.M. (2014) Friction stir welding: Process, automation, and control. Journal of Manufacturing Processes, 16(1): 56-73
Guo, J.F., Chen, H.C., Sun, C.N., Bi, G., Sun, Z., Wei, J. (2014) Friction stir welding of dissimilar materials between AA6061 and AA7075 Al alloys effects of process parameters. Materials & Design, 56: 185-192
Koilraj, M., Sundareswaran, V., Vijayan, S., Koteswara, R.S.R. (2012) Friction stir welding of dissimilar aluminum alloys AA2219 to AA5083 - Optimization of process parameters using Taguchi technique. Materials & Design, 42: 1-7
Kumar, K., Kailas, S.V. (2008) The role of friction stir welding tool on material flow and weld formation. Materials Science and Engineering: A, 485(1-2): 367-374
Lee, W., Yeon, Y., Jung, S. (2003) The joint properties of dissimilar formed Al alloys by friction stir welding according to the fixed location of materials. Scripta Materialia, 49(5): 423-428
Lockwood, W., Tomaz, B., Reynolds, A. (2002) Mechanical response of friction stir welded AA2024: Experiment and modeling. Materials Science and Engineering A, A323, str. 348- 353
Murr, L. E. (2010) A Review of FSW Research on Dissimilar Metal and Alloy Systems. Journal of Materials Engineering and Performance, 19(8): 1071-1089
Murr, L. E., Li, Y., Flores, R. D., Trillo, E.A., McClure, J. C. (1998) Intercalation vortices and related microstructural features in the friction-stir welding of dissimilar metals. Materials Research Innovations, 2(3): 150-163
Ouyang, H.J., Kovačević, R. (2002) Material flow and microstructure in the friction stir butt welds of the same and dissimilar aluminum alloys. Journal of Materials Engineering and Performance, vol. 11, str. 51-63
Palanivel, R., Koshy, M.P., Murugan, N., Dinaharan, I. (2012) Effect of tool rotational speed and pin profile on microstructure and tensile strength of dissimilar friction stir welded AA5083-H111 and AA6351-T6 aluminum alloys. Materials & Design, 40: 7-16
Palanivel, R., Koshy, M.P., Dinaharan, I., Murugan, N. (2014) Mechanical and metallurgical properties of dissimilar friction stir welded AA5083-H111 and AA6351-T6 aluminum alloys. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24(1): 58-65
Radisavljevic, I., Zivkovic, A., Radovic, N., Grabulov, V. (2013) Influence of FSW parameters on formation quality and mechanical properties of Al 2024-T351 butt welded joints. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23(12): 3525-3539
Radisavljević, I., Radović, N., Grabulov, V., Nikacević, M. (2012) Influence of process parameters on tunnel type defect appearance and weld quality in FSW welded Al 2024 plates. u: 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2012, Serbia, Belgrade, 18-19 September, Proceedings on CD, pp 625-630 18-19
Radisavljević, I., Radović, N., Živković, A. (2010) 4th international conference processing and structure of materials, Palic 27-29 Maj, 2010, proceedings. pp. 117-123
Rodriguez, R.I., Jordon, J.B., Allison, P.G., Rushing, T., Garcia, L. (2015) Microstructure and mechanical properties of dissimilar friction stir welding of 6061-to-7050 aluminum alloys. Materials & Design, 83: 60-65
Shigematsu, I., Kwon, Y., Suzuki, K., Imai, T., Saito, N. (2003) Joining of 5083 and 6061 aluminum alloys by friction stir welding. J Mater. Sci. Lett, 22, pp 353-356
Squillace, A., De, F.A., Giorleo, G., Bellucci, F. (2004) A comparison between FSW and TIG welding techniques: modifications of microstructure and pitting corrosion resistance in AA 2024-T3 butt joints. Journal of Materials Processing Technology, 152(1): 97-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zzk1701011R
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2017.

Povezani članci