Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, br. 148, str. 11-15
Spirala i spiralni put kao mogući smisao individuacije - hrišćansko viđenje
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd
Sažetak
Proces upoznavanja sebe (Gnothi s'eauton) dug je i trajan je proces individuacije i/ili oboženja. Postepeno i mučno izdvajanje S(s)sebe (Sopstvo) iz spoljašnje sredine i spoljašnjeg uticaja (Hajdegerov pojam Se), traženje S(s)ebe kao Ličnosti - na putu od individue do ličnosti - mogao bi se, nešto smelijim postupkom, nazvati - spiralni put. Spirala (grčka reč) se definiše kao kriva linija (zavojnica, zavijutak, okuka) koja čini niz sve većih zavijutaka oko jedne tačke u ravni. Ova tačka bi se mogla označiti i kao žiža (središte, žarište, centar) ili kao osa, zamišljena središna prava linija oko koje se okreće čvrsto telo. U matematici spirala je kriva u ravni koja beskonačno mnogo puta obilazi neku utvrđenu tačku. Spirala hiperbolično (koji pripada hiperboli) predstavlja krivu koja se, s jedne strane neograničeno približava tački O (asimptotska tačka), a sa druge, jednoj pravoj asimptoti koja je paralelna polarnoj osi. To je prava koja se prema krivoj liniji odnosi tako da se njih dve, ako se produžuju, sve više približavaju jedna drugoj, ali se nikad ne dodirnu. Zar nas ova zadivljujuća slika asimptote ne podseća na odnos Čoveka i Boga.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Kultura1548011J
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka