Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 27, br. 1-2, str. 43-63
Kriminalistička zaštita platnih kartica u bankarskom poslovanju
OTP banka Srbija a.d., Novi Sad
Ključne reči: platne kartice; zloupotrebe; prevare; transakcije; ATM-bankomati; POS terminali
Sažetak
Platne kartice, kao tehničko-tehnološki pronalazak, predstavljaju savremene instrumente bezgotovinskog plaćanja i novčanih transakcija. U radu je definisan pojam platnih kartica, naznačena podela i vrsta istih. Prikazan je način korišćenja, kao i mogućnosti zloupotreba i prevara pomoću platnih kartica. Napravljen je osvrt na primenu savremenih metoda i sredstava u cilju otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja kriminalnih delikata u oblasti platnih kartica. Autor posebno ukazuje na mere prevencije u cilju zaštite platne kartice i sprečavanja zloupotreba i prevara u ovoj oblasti. Kroz razradu ove teme napravljen je osvrt na postupak primene savremenih kriminalističkih metoda uz korišćenje naučnih i tehničkih dostignuća u cilju efikasne provere činjeničnog stanja i prikupljanja relevantnih dokaza. Zbog aktuelnosti ove problematike u radu je ukazano na potrebu stalnog usavršavanja naučnih metoda i aktivnog odnosa u društvu prema ovoj oblasti. Efikasnost u suprotstavljanju ovom vidu savremenog i sve više aktuelnog kriminaliteta moguće je postići uz primenu najnovijih naučnih dostignuća i korišćenjem savremene tehnike.
Reference
*** (2005) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, broj 85 od 6.oktobra
*** (2007) Forum za prevenciju zloupotreba platnih kartica - platne kartice. Beograd: Privredna komora Srbije, Odbor za bankarstvo i osiguranje, edukacioni materijal za predstavnike policije i pravosuđa
*** (2005-2009) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05 i 72/09
Bošković, M. (2008) Osnovi kriminalistike. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Bošković, M.V. (2000) Kriminalistika - metodika II. Beograd: Policijska akademija
Cicmil, N. (2006) Zbirka propisa o bankama i bankarskom poslovanju. Beograd: Službeni glasnik
Jović, M. (2008) Krivično pravo opšti deo. Leskovac: Naša reč
Krivokapić, V. (1995) Osnovi policijske kriminalistike. Beograd: ZAD
Krivokapić, V.V. (1997) Kriminalistika - taktika III. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V.V. (2005) Kriminalistika. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V. (2008) Prevencija kriminaliteta teorijsko kriminalistički pristup. Beograd: Nade design
Krivokapić, V. (2008) Uvod u kriminalistiku. Beograd: Nade design
Nicević, M., Stevanović, Č. (2008) The Law of Contract and Torts. Novi Pazar: Forum univerzitetskih nastavnika
Petrović, S.R. (2001) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sotirović, V., Egić, B. (2008) Pravna informatika. Novi Sad: Ined
Sotirović, V., Egić, B., Tasić, I. (2008) Metodologija naučnih istraživanja. Novi Pazar: Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
Stojanović, Z. (2007) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.03.2011.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2010)
Bezbednost banke od ljudskih rizika
Kresoja Marinko

Nauka bezbednost policija (2002)
Primena uzročnosti prilikom analize tragova izvršenog kriminalnog događaja
Đurđević Zoran

Nauka bezbednost policija (1998)
Taktičke metode u kriminalističkim obradama otmice ljudi i aviona
Krstić Ostoja

prikaži sve [113]