Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 51, br. 3, str. 116-132
Kriminalne radnje u kontekstu revizije
Megatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
Sažetak
Zloupotrebe u računovodstvu i druge vrste kriminalnih radnji su toliko rasprostranjene, a u smislu finansijskih posledica deluju razorno i skoro fatalno. Štete koje nastaju kao posledica prevara i drugih kriminalnih (protivzakonitih) radnji, mogu se razmatrati sa različitih aspekata (ekonomskih, socioloških, psiholoških itd.) i putem raznovrsnih logičkih modela, tako da je moguće zaključiti, bez izuzetka, da su zloupotrebe u računovodstvu i profesionalne protivzakonite finansijske radnje uzrok mnogih loših finansijskih ishoda i šteta, bez obzira na koji se način posmatraju i iz kog ugla se sagledavaju kroz procese revizije i druge oblike zakonskih provera i računovodstvenih kontrola. U radu je izvršeno analitičko sortiranje procesa zloupotreba i finansijskih prevara, sa ciljem proučavanja tih ključnih procesa, objašnjenja njihovog sadržaja i definicija pojma kriminalnih radnji u reviziji i zloupotreba u računovodstvu i pokušaj da se ukaže na njihove različite pojavne oblike i vrste šteta koje te kriminalne radnje i finansijske prevare proizvode, prouzrokovane raznovrsnim protivzakonitim radnjama, koje zahtevaju da se prilikom obavljanja privredne aktivnosti, kontrole i revizije to pitanje istakne u prvi plan. U smislu dalje analize definisane su vrste podela finansijskih prevara i protivzakonitih radnji, zatim su objašnjene vrste finansijskih šteta, koliko su takve aktivnosti ugrađene u korpus nacionalne ekonomije i uopšte čitave svetske ekonomije, izazivajući ozbiljne finansijske posledice i gubitke.
Reference
Davia, H.R. (2000) Fraud 101: Techniques and strategies for detection. New York: John Wiley & Sons
Davia, R.H. (2000) Techniques and strategies for detection. New York: John Wiley & Sons
Dirks, L.R., Gross, L. (1974) The great Wall Street scandal. New York: McGraw-Hill Book Company
Hall, J. (1980) Theft, law and society. New York: John Wiley & Sons
Jeni, E.G., Nidermajer, G. (1934) Zloupotrebe u knjigovodstvu. Beograd: Udruženje banaka
Miller, C.N. (1965) The great salad oil swindle. Baltimore: Penguin Books
Nash, R.J. (1976) An anecdotal history of the confidence man and his games. New York: Hustlers & Com Men
Ranković, J.M. (1992) Teorija bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet
Slović, D. (2007) Dinamička analiza bilansa. Beograd: Fineks
Slović, D. (2007) Osnovi računovodstva. Beograd: Fineks
Wells, J.T. (1997) Occupational fraud and abuse. Austin: Obstinian Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2010.