Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 28, br. 1-2, str. 23-32
Vučni i energetski bilans traktora
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Ključne reči: traktor; vučni bilans; energetski bilans
Sažetak
U radu se analiziraju osnovni parametri za sastavljanje traktorsko-mašinskog agrergata kroz vučni i energetski bilans traktora 4x4S: masa traktora, snaga motora, sila vuče, brzina, specifična masa, produktivnost. Suština sastavljanja optimalnog traktorsko-mašinskog agregata nalazi se u uravnoteženju vučno-energetskog potencijala traktora sa vučno-energetskim potrebama priključnih mašina i oruđa. Traktor treba da radi u eksploatacionom dijapazonu sila vuče u kome se ostvaruje relativno visok stepen korisnog dejstva traktora. Dati su koeficijenti za ocenu i proračun vučnih karakteristika traktora na strnjici, sile vuče traktora na strnjici u optimalnom eksploatacionom dijapazonu u zavisnosti od mase traktora, širina zahvata pluga u zavisnosti od dubine oranja, specifičnog otpora zemljišta i sile vuče traktora na černozemu i ritskoj crnici i uticaj specifične mase traktora na silu vuče i brzinu.
Reference
Đević, M., Novaković, D., Mileusnić, Z.I., Miodragović, R. (1998) Pokazatelji rada traktorsko mašinskog agregata u oranju. Revija - Agronomska saznanja, Novi Sad, vol. 8, br. 3-4, str. 79-83
Mileusnić, Z.I., Novaković, D., Đević, M., Miodragović, R. (1998) Vučne karakteristike grupe savremenih traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 1-10
Mileusnić, Z.I. (2001) Energetski potencijal savremenih traktora točkaša kategorije 40 kN. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Novaković, D. (1994) Sastavljanje optimalnog agregata. Poljotehnika, Beograd, br. 1, vol. II, str. 3
Obradović, D., Novaković, D., Dumanović, Z. (1996) Vučna i energetska ograničenja racionalnog korišćenja traktora. u: Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede DPT-96, Naučno-stručni skup - Zbornik radova, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 17-23
Obradović, D., Novaković, D. (1992) Naučne osnove uvođenja nove tehnike u proces poljoprivredne proizvodnja. u: Poljoprivredna tehnika POT 92, XVIII naučni skup, Lepenski Vir, Zbornik radova, str. 21-25
Obradović, D., Novaković, D., Teofanović (1998) Naučne osnove energetske snabdevenosti uvoznih traktora. u: DPT-Informacione tehnologije i razvoj poljoprivredne tehnike - Zbornik izvoda radova, Beograd: Poljoprivredni fakultet, str. 53-54
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka