Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 35, br. 1-2, str. 111-117
Formiranje matematičkog modela za proračun stepena korisnosti traktora točkaša
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresadedovicn@polj.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Ključne reči: traktori točkaši; teorija vuče; koeficijent korisnosti; bilans snage; klizanje; brzina traktora
Sažetak
U radu je ispitivana zavisnost vučnog koeficijenta korisnog dejstva traktora točkaša od brzine kretanja traktora i klizanja točkova pri centralnoj vuči na strnjici. U tu svrhu formirani su matematički modeli zavisnosti navedenih veličina i dat je algoritam koji za poznatu težinu traktora i nominalnu snagu motora, daje vučni koeficijent korisnog dejstva traktora u zavisnosti od brzine kretanja traktora i klizanja točkova.
Reference
Babić, M., Babić, L., Matić-Kekić, S., Pavkov, I., Karadžić, B. (2005) Održivi energetski model proizvodnje sušenog voća kombinovanom tehnologijom. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9, br. 5, str. 109-111
Bodroža-Pantić, O., Matić-Kekić, S., Jakovljev, B., Marković, Đ. (2007) On MTE-model of mathematics teaching: Studying the problem related to a plane division using the MTE-model. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (2), 197-213
Dedović, N., Matić-Kekić, S. (2008) Milk production: basic mathematical model. u: Joint PSU - UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and Environment (2nd), Novi Sad, June, Proceedings
Hadžić, O., Takači, Đ. (1998) Matematika - za studente prirodnih nauka. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Jordan, D.W., Smith, P. (1997) Mathematical techniques: An introduction for engineering, physical, and mathematical sciences. University Press: Oxford, Second edition
Krejić, N., Herceg, Đ. (1994) Matematika i Mathematica. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za matematiku
Matić-Kekić, S. (2003) Privredna matematika za studente bioloških smerova. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Matić-Kekić, S. (2006) Optimalan ugao nagiba solarnog kolektora u odnosu na vertikalu. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 161-167
Nikolić, R. (1984) Optimizacija parametara poljoprivrednih traktora u cilju određivanja racionalnog sastava mašinskog parka. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Nikolić, R., Furman, T., Počuča, P. (1980) Vučne karakteristike poljoprivrednih traktora na pooranom zemljištu. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, 3(6): 139-149
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R. (2007) Teorija vuče i koeficijent korisnosti pogonskog točka. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 37-46
Nikolić, R., Počuča, P., Furman, T., Gligorić, R., Oparnica, S., Ivančević, S. (1994) Vučne karakteristike poljoprivrednih traktora. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Pantelić, I. (1984) Primena statističkih metoda u istraživanjima i procesima proizvodnje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN
Pantelić, I. (1980) Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Simikić, M. (2007) Uticajni faktori na koeficijent korisnosti traktora točkaša. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 4, str. 47-53
Stjelja, Ž. (2002) Upotrebni kvalitet traktora guseničara sa stanovišta mogućnosti poboljšanja vučnih karakteristika. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Upadhyaya, S.K. (1994) How to get the most from radial ply tires: A guide to select correct inflation pressure. Energy Commision, California
Wolfram, S. (1991) Mathematica: A system for doing mathematics by computer. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka