Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 34, br. 1, str. 35-46
Uticaj hodnog sistema na neke eksploatacione karakteristike traktora
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TP 20076A: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Ključne reči: traktor; adhezija; klizanje; otpor kretanja; hodni sistemi; točak; gusenica
Sažetak
U radu su prikazani osnovni tipovi hodnih sistema traktora i njihove najvažnije karakteristike. Vučna i upravljačka svojstva traktora ostvaruju se preko adhezije hodnog sistema i podloge na dodirnoj površi/sloju. Stoga su analizirani najuticajniji pripadajući faktori kao što su: adhezija φ, odnosno efikasnost prianjanja hodnog sistema na podlogu, koeficijent otpora (trenja) kotrljanja f i klizanje hodnog sistema λ. Kao rezultat poređenja vučnih i upravljačkih svojstava različitih traktora i analize navedenih relevantnih parametara, utvrđene su međusobne prednosti i nedostatci pripadajućih hodnih sistema i predložene oblasti njihove optimalne primene.
Reference
Chancellor, W., Zhang, N. (1989) Automatic Wheel Slip Control for tractors. Transactions of the ASAE, vol. 32, br. 1, str. 17-22, St. Joseph, Michigan, USA
Hillel, D. (1982) Introduction to soil physics. New York: Academic press
Koolen, A.J., Kuipers, H. (1983) Agricultural soil mechanics. Berlin - Heilderberg: Springer Verlag
Marković, D. (2009) Transport u poljoprivredi. Beograd: Mašinski fakultet
Mileusnić, Z.I., Petrović, D.V., Đević, M.S. (2010) Comparison of tillage systems according to fuel consumption. Energy, vol. 35, br. 1, str. 221-228
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Simikić, M., Gligorić, R. (2007) Teorija vuče i koeficijent korisnosti gumene gusenice. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 2, str. 15-23
Novaković, D.R. (1993) Primena traktora guseničara u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Obradović, D. (1990) Optimalni parametri traktorsko-mašinskih agregata za poljoprivredna gazdinstva. Beograd: Institut za mehanizaciju poljoprivrede Zemun
Ronai, Đ. (1986) Sabijanje zemljišta kao posledica kretanja točka. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka / FTN
Taylor, J.H., Vanden, B.G.E., Reed, I.F. (1967) Effect of diameter on performance of powered tractor wheels
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka