Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 36, br. 1, str. 1-9
Uticaj agrotehničkih mera na zapreminsku masu zemljišta
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresasavlaz@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20078: Unapređenje energetskih i ekoloških efikasnosti traktora i mobilnih sistema

Ključne reči: uvratina; unutrašnji deo parcele; agrotehničke mere; sabijenost zemljišta
Sažetak
U radu su prikazani rezultati ispitivanja uticaja agrotehničkih mera na sabijenost zemljišta, odnosno zapreminsku masu zemljišta na uvratini i unutrašnjem delu parcele. Za proizvodnju ozimog ječma primenjena je klasična tehnologija kod koje se osnovna obrada obavlja plugovima i ona je primenjena na prvom, odnosno kontrolnom polju. Nakon ubiranja suncokreta, a pre oranja zemljišta primenjene su odgovarajuće agrotehničke mere. Agrotehničke mere obuhvatile su primenu razrivača, svinjskog stajnjaka, mineralnog đubriva i mikrobiloškog đubriva na 7 različitih polja u tri ponavljanja. Zapreminska masa merena je pre prihrane i nakon ubiranja ozimog ječma. Sabijenost zemljišta na uvratinama pre prihrane bila je za 9,66% veća u odnosu na unutrašnji deo, dok je nakon ubiranja razlika bila veća i iznosi 17,30%. Najmanje vrednosti zapreminske mase zemljišta izmerene su pre prihrane i posle ubiranja na poljima 3 i 5, gde je unet stajnjak, što jasno ukazuje da je unošenje stajnjaka prava agrotehnička mera za smanjenje sabijenosti zemljišta. Uticaj ostalih agrotehničkih mera ne može da dovede do značajnih promena u zapreminskoj masi zemljišta ako se primene jednu godinu.
Reference
Güclü, Y.H., Vatandas, M., Gürhan, R. (2002) Soil strength as affected by tillage system and wheel traffic in wheat-corn rotation in central Anatolia. Journal of Terramechanics, 39(1): 23
Hadžić, V., Nešić, Š., Belić, M. (1996) Problemi sabijanja zemljišta kod nas i u svetu. Savremena poljoprivredna tehnika, 22(7): 388-395
Jarak, M., Hajnal, T. (2006) Ukupan broj mikroorganizama, broj gljiva i azotobaktera u sabijenom i rastresitom zemljištu. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 5, str. 37-40
Jarak, M.N., Đurić, S., Najdenovska, O. (2004) Uticaj sabijanja zemljišta na mikrobiološku aktivnost pod različitim biljnim vrstama. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 88-92
Križnar, M. (1991) Potreba sistematskog prilaza u sprečavanju posledica sabijanja zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 17(1-2): 15-20
Križnar, M. (1993) O interdisciplinarnosti problema sabijanja poljoprivrednog zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, 19(34): 161-166
Milošev, D.S., Molnar, I., Govedarica, M.M. (2001) Neke agrotehničke mere za smanjenje sabijanja i pogoršanja strukture zemljišta. Traktori i pogonske mašine, vol. 6, br. 2, str. 64-69
Milović, D. (1982) Mehanika tla. Novi Sad: Univerzitet
Molnar, I. (1993) Uticaj podrivanja na zemljište i biljku. u: Podrivači i podrivanje zemljišta, Novi Sad, str. 80-100
Molnar, L., Stevanović, M., Belić, B., Džilitov, S. (1981) Promene nekih fizičkih osobina černozema u zavisnosti od sistema iskorišćavanja zemljišta. Zemljište i biljka, Beograd, vol. 30, br. 2, str. 227-237
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Popović, Z., Savin, L. (1996) Uzroci i posledice prekomernog sabijanja zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 22, br. 7, 396-404
Nikolić, R., Savin, L., Gligorić, R. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos suncokreta i soje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 229-233
Nikolić, R., Gligorić, R., Tomić, M., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Simikić, M., Vasin, J. (2004) Analiza uticaja sabijanja zemljišta na prinos soje i suncokreta na uvratinama. Traktori i pogonske mašine, vol. 9, br. 4, str. 105-110
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Simikić, M., Sekulić, P., Vasin, J., Kekić, M., Bertok, Z. (2006) Uticaj sabijanja na promene u zemljištu i prinos, kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe. Traktori i pogonske mašine, vol. 11, br. 5, str. 25-31
Nikolić, R., Savin, L., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Simikić, M., Sekulić, P., Vasin, J., Kekić, M., Bertok, Z. (2007) Uticaj sabijanja na promene u zemljištu i prinos pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i šećerne repe na uvratinama i unutrašnjem delu parcele. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 3, str. 42-48
Ronai, D., Shmulevich, I. (1995) Tire footprint characteristics as a function of soil properties and tire operations. Journal of Terramechanics, 32(6): 311
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2009) Uticaj sabijenosti zemljišta na promene u zemljištu i prinos suncokreta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 26-32
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2008) Istraživanje uticaja sabijenosti zemljišta na prinos suncokreta i promene u zemljištu na uvratinama i unutrašnjem delu parcele. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 87-96
Simikić, M., Nikolić, R., Savin, L., Hadžić, V., Sekulić, P., Jarak, M., Furman, T., Tomić, M., Vasin, J. (2005) Uticaj traktora i mobilnih sistema na sadržaj hraniva u zemljištu. Traktori i pogonske mašine, vol. 10, br. 1, str. 21-29
Sohne, W. (1953) Druckverteilung unter Schlepperreifen. Grundlagen der Landtechnik, 3, H.5 49-63
Söhne, W. (1956) Grundlagen für eine Landtechnische Bodenmechanik. Grundlagen der Landtechnik, 7(6), str. 11-27
Söhne, W. (1951) Das mechanishe Verhalten des Ackerbodens bei Belastungen unter rollender Rädern sowie bei Bodenbearbeitung. Grundlagen der Landtechnik, 1: 9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2010.