Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
Promene penetrometrijskog otpora zemljišta pri gajenju jarog i ozimog ječma konzervacijskim tehnologijama
Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
Ključne reči: konzervacijske tehnologije; jari ječam; ozimi ječam; penetrometrijski otpor
Sažetak
U poljskim proizvodnim uslovima sa jarim ječmom (sorta Nitran) i ozimim ječmom (sorta Gerlach) pri različitim tehnologijama obrade (A-konvencionalna B-redukovana i C-minimalna) utvrđeno je da varijante sa oranjem na srednju dubinu imale su veću rastresitost zemljišta na dubi većoj od 10 cm u poređenju sa redukovanim i minimalnim tehnologijama obrade. Za veće dubine za varijante sa oranjem na srednju dubinu utvrđene su veće i ujednačenije vrednosti penetrometrijskog otpora. Za tehnologiju C sa teškom tanjiračom čija je pretkultura bio kukuruz, izmerene su više vrednosti penetrometrijskog otpora za sve dubine u poređenju kad je pretkultura bila šećerna repa. Celovitom analizom izmerenih rezultata penetrometrijskog otpora za jari ječam utvrđeno je da za rast i razvoj biljaka, tehnologije A i B obezbeđuju bolje uslove. Za eksperimente sa ozimim ječmom sorte Gerlach u toku 2006. godine utvrđene su ujednačene vrednosti penetrometrijskog otpora za sve merene dubine i sve ispitivane tehnologije obrade. Rezultati merenja penetrometrijskog otpora u toku 2007. godine pokazali su male razlike između tehnologija A i B, a za tehnologiju C bile su izmerene više vrednosti za približno 100% na dubini 15 do 40 cm.
Reference
ASAE (1986) Standard ASABE: ASAE S 313. 2. u: ASAE Standards Year Book, str. 446
Bajla, J., Hruby, D. (1995) Zastosowanie mikrokomputera do pomiarów penetrometricznych. Rocz. Probl. Post. Nauk Roln., Krakow, z. 426, str. 11-18, KTR PAN
Bajla, J., Hruby, D. (1996) Poboljšan prenosni konusni penetrometer sa digitalnim očitavanjem. Savremena poljoprivredna tehnika, 22, br. 7, str. 446-452
Bajla, J., Hruby, D. (1997) Prenosný kužeľový penetrometer s digitálnym záznamníkom. Acta Technologica Agriculturae, 38, str. 9-16
Ehrlich, P., Chabera, V., Vachal, J., Zagora, M. (1987) Metodika 2/1987. Využití penetrometrických metod pro prùzkum a projektování zúrodòovacích opatøení. u: VÚZZP, Praha, 61p
Nikolić, R., Furman, T., Gligorić, R., Popović, Z., Savin, L. (1996) Uzroci i posledice prekomernog sabijanja zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 22, br. 7, 396-404
O'Sullivan, M.F., i dr. (1987) Interpretation and presentation of cone resistance data in tillage and traffic studies. J Soil Sci, 38, br. 2, str. 137-148
Soane, B.D. (1973) Techniques for measuring changes in the packing state and cone resistance of soil after the passage of wheels and tracks. J Soil Sci, 24, br. 3, str. 311-321
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2008.